Publicerad: 2013-10-22 10:35:44 CEST
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Byggstart av om- och tillbyggnad av 221 lägenheter på Lidingö

Stockholm, 2013-10-22 10:35 CEST --  
 

ALM Equity har byggstartat bostadsprojektet Fyrlotsen (ägarandel 47,4%) i Larsberg, Lidingö bestående av nybyggnation av 29 lägenheter samt ombyggnation och Rot-renovering av 192 befintliga lägenheter. Arbetena kommer ske etappvis under två år samtidigt som hyresgästerna kommer vara kvar i fastigheten. Fyrlotsen är del av det förvärv som gjordes 2010 då ALM Equity förvärvade Fyrvaktaren 1 av John Matsson Fastighetsföretagen AB. ALM Equity har sedan tidigare färdigställt bostadsprojektet Lidingöfyren bestående av 109 bostadsrätter.

“Larsberg är ett område på frammarsch och projektets lägenheter – mestadels små ettor – är perfekta för efterfrågan med hänsyn till bland annat studenter och unga vuxna” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB. 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se