Paskelbta: 2013-10-17 12:48:56 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-17 12:48 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,7751 909,6269 95,8823 443767,4699
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,4279 894,4717 43,7916 150337,8698
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,3054 38,3855 1717,8958 303993,0581
Finasta Baltic Fund 25,5506 0 73,5621 90986,644243

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813