Avaldatud: 2013-10-15 14:18:26 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp esitas Konkurentsiametile koondumise teate

Tallinn, Eesti, 2013-10-15 14:18 CEST --  

AS Ekspress Grupp esitas koos osaühinguga Suits Meedia täna, 15. oktoobril 2013, Konkurentsiametile koondumise teate ühise valitseva mõju omandamise kohta aktsiaseltside SL Õhtuleht, Ajakirjade Kirjastus ja Express Post üle. Koondumise läbiviimise peamiseks eeltingimuseks on Konkurentsiametilt vastava loa saamine. Koondumise käigus ostab OÜ Suits Meedia AS-ilt Ekspress Grupp aktsiaseltside SL Õhtuleht, Ajakirjade Kirjastus ja Express Post aktsiad pärast seda, kui AS Ekspress Grupp on need omandanud AS-ilt Eesti Meedia vastavalt pooltevahelistele aktsionäride lepingutele. OÜ Suits Meedia ja AS-i Ekspress Grupp vahel sõlmiti 15. oktoobril 2013 sellekohane kavatsuste protokoll. Koondumise käigus ei võõranda AS Ekspress Grupp talle hetkel kuuluvaid aktsiaid. OÜ Suits Meedia ainuosanikuks on AS Giga, mille ainuaktsionäriks läbi valdusäriühingu on Janek Veeber.

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee