Offentliggjort: 2013-10-09 16:44:11 CEST
Formuepleje Pareto A/S
Selskabsmeddelelse

Orientering vedrørende selskabets investeringer

Som led i processen med at migrere selskabets aktionærer til en juridisk enhed med

samme risikorammer og investeringsstrategi som Formuepleje Pareto A/S, har selskabet i dag i overensstemmelse med sine vedtægter og risikorammer foretaget en emission i Hedgeforeningen Formuepleje Pareto afdeling Formuepleje Pareto KL.

 

Formuepleje Pareto A/S ejer hermed beviser i Hedgeforeningen Formuepleje Pareto afdeling Formuepleje Pareto KL, for en værdi modsvarende ca. 779 mio. kr. pr. dags dato.

 

Investeringsstrategien og risikorammerne i selskabet videreføres uforandret i Hedgeforeningen Formuepleje Pareto afdeling Formuepleje Pareto KL.

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på

tlf. 61 69 16 20 eller 87 46 49 20.


20131009 Pareto migrering til Hedgeforening.pdf