Paskelbta: 2013-10-10 15:42:17 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 9 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-10 15:42 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 9 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,1236 0 22,758 440388,3158
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,9436 0 1,7418 149566,126
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2483 0 14,818 306501,4009
Finasta Baltic Fund 25,4491 22,52339 25,9545 91350,844950

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813