Paskelbta: 2013-10-08 12:31:20 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 7 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-08 12:31 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 7 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 27,212 0 68,2264 441050,256
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,7145 0 0 149567,8678
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2198 33,4356 0 306401,6929
Finasta Baltic Fund 25,6859 22,418915 85,800466 91889,039310

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813