Publicerad: 2013-10-07 10:06:56 CEST
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Försäljning av kontorsfastighet i Uppsala

Stockholm, 2013-10-07 10:06 CEST --
 

ALM Equity har via bolag, ägarandel 50 %, sålt en kontorsfastighet i centrala Uppsala. Fastigheten Svartbäcken 53:15 omfattar ca 550 kvm uthyrningsbar area.

Köpare är en lokal fastighetsägare. Fastigheten ingick tidigare i ett större projekt men har i samband med utveckling av stamfastigheten blivit kvar som en del som inte ska utvecklas och har därför avyttrats.    

”ALM Equity är i en fas där vi investerar i större utvecklingsprojekt och tycker därför det är naturligt att avyttra mindre objekt som numera inte passar in i vår portfölj av utvecklingsfastigheter.” Joakim Alm, VD ALM Equity AB.

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se