Paskelbta: 2013-10-03 14:56:19 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 2 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-03 14:56 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 2 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 26,959 0 181,5727 442078,9487
Finasta Russia TOP20 Subfund 24,547 0 0 149605,5861
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2211 0 0 307167,6436
Finasta Baltic Fund 25,8834 0 312,6967 93080,521280

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813