Paskelbta: 2013-10-02 08:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą

Vilnius, Lietuva, 2013-10-02 08:00 CEST -- 2013-10-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą:

Emitentas Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Trumpinys LTG
ISIN kodas LT0000607087
Išpirkimo diena 2020-10-03
Nominali vertė, LTL 100
Emisijos dydis, vnt. 150 000
Emisijos dydis, LTL 15 000 000
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma, %) 3,4
Pavedimų knyga* LTGB034020A
Pavedimų knyga** LTGB034020AB

* automatinio pavedimų vykdymo rinka (VSE Bonds Automatch)
** skelbimų lentos rinka (Bulletin board: VSE Bonds)

NASDAQ OMX
Baltic Market
Issuer Services
+370 5 272 17 05

www.nasdaqomxbaltic.com