Published: 2013-08-30 11:21:54 CEST
Eik fasteignafélag hf.
Reikningsskil

Eik fasteignafélag hf. hagnaðist um 448 milljónir króna á fyrstu sex mánuðum ársins 2013.

Hagnaður Eikar fasteignafélags hf. nam 448 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins 2013. Rekstrarhagnaður félagsins var rúmlega 682 milljónir króna á tímabilinu og jókst um 6% frá sama tímabili ársins 2012. Leigutekjur félagsins námu tæplega 937 milljónum króna og jukust um 9%. Verulegur viðsnúningur hefur átt sér stað í rekstri félagsins frá sama tímabili og í fyrra og ber helst að nefna tvær ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi var verulegur munur á matsbreytingu fjárfestingareigna á milli tímabila. Í öðru lagi lækkuðu fjármagnsgjöld á árinu 2013 vegna endurfjármögnunar félagsins sem lauk í október í fyrra.

Heildareignir Eikar fasteignafélags hf. námu 22.643 milljónum króna í lok júní 2013. Fjárfestingareignir félagsins voru metnar á 21.958 milljónir króna í lok tímabilsins, en á fyrri árshelmingi ársins 2013 nam matsbreyting fjárfestingaeigna 482 milljónum króna. Fjárfest var fyrir um 1.279 milljónir króna á tímabilinu og má þar helst nefna kaup á Austurstræti 6 og Suðurlandsbraut 8 og 10 í Reykjavík.  Eigið fé félagsins nam í lok tímabilsins 6.780 milljónum króna og er eiginfjárhlutfall félagsins 30%.

Með tilvísun í skýrslu stjórnar, skýringar og fyrri fréttatilkynningar, er vakin athygli á atburðum sem hafa átt sér stað eftir 30. júní s.l.  Annars vegar  útgáfu nýrra hlutabréfa að nafnvirði 181 milljón króna. Hlutafjáraukningin var seld til núverandi hluthafa á genginu 4,15 og var greidd til félagsins í ágúst 2013. Hins vegar undirritun kaupsamnings milli Eikar fasteignafélags hf. og SMI ehf. um kaup á eignum. Eignirnar sem um ræðir eru m.a. Smáratorg 1, Smáratorg 3 og lóð að Smáratorgi 5 í Kópavogi auk Gleráreyra 1 og fasteigna við Dalsbraut á Akureyri. Eignasafn Eikar fasteignafélags hf. mun stækka um rúmlega 70% við kaupin. Félagið hyggst auka hlutafé til að fjármagna hluta kaupverðs, auk þess sem kaupin verða fjármögnuð með banka- og skuldabréfafjármögnun. Kaupin eru liður í áformum félagsins um stækkun og að endingu skráningu hlutafjár í Kauphöll. 

Frekari upplýsingar veitir:

Garðar Hannes Friðjónsson,
forstjóri Eikar fasteignafélags hf.
Sími: 861-3027
Netfang: gardar@eik.is


2013.08.30 Árshlutareikningur H1.pdf