Publicēts: 2013-08-29 15:30:08 CEST
Latvijas Gāze
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Neauditēts 2013. gada 6 mēnešu finanšu pārskats

Akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” 2013.gada 6 mēnešos patērētājiem pārdeva 833,4 milj.m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2012.gada periodu dabasgāzes realizācija ir samazinājusies par 0,4 % un no budžetā plānotā apjoma atpaliek par 4,2 % vai 36,6 milj.m3. Dabasgāzes tirdzniecības apjomu samazinājums saistīts ar āra gaisa temperatūras atšķirībām, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu.

Dabasgāzes iesūknēšanas sezona Inčukalna PGK tika uzsākta 2013. gada 17. aprīlī. Uzsākot dabasgāzes iesūknēšanu, aktīvās gāzes krājumi Inčukalna PGK bija 182,35 milj.m3. 2013.gada pirmajā pusgadā krātuvē tika iesūknēti 828,5 milj.m3 gāzes.

2013.gada 6 mēnešos patērētājiem pārdota dabasgāze un sniegti pakalpojumi par LVL 235,7 milj., kas ir par 1,6 % mazāk nekā attiecīgajā 2012. gada periodā.

Ieņēmumu samazinājums pret 2012.gada attiecīgo periodu saistīts gan ar to, ka samazinājās dabasgāzes realizācija, gan ar to, ka 2013. gada 6 mēnešos naftas produktu kotāciju un valūtas kursu izmaiņu rezultātā rūpnieciskajiem lietotājiem un iedzīvotājiem tika piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi, kas atbilda dabasgāzes tirdzniecības cenai, kas bija par 1,8% lielāka nekā 2012.gada 6 mēnešos. Ieņēmumi, salīdzinot ar 2012.gadu, samazinājās gan rūpnieciskajā, gan mājsaimniecību klientu sektorā.

2013.gada 6 mēnešus AS „Latvijas Gāze” pabeidza ar LVL 7,6 milj. lielu peļņu, kas ir par 28,8 % lielāka nekā attiecīgajā 2012.gada periodā, kad peļņa bija LVL 5,9 milj.

Kapitālieguldījumu programmas ietvaros 2013.gada 6 mēnešos apgūti LVL 6,0 milj. investīciju līdzekļi, kas galvenokārt izmantoti sadales un pārvades gāzesvadu renovācijai, tehnoloģisko iekārtu modernizācijai un urbumu rekonstrukcijai.

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2013_6_menesi.pdf