Paskelbta: 2013-08-27 07:09:46 CEST
AB "Anykščių vynas"
Tarpinė informacija

AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ neaudituotas 2013 m. 6 mėnesių veiklos rezultatas

Anykščiai, Lietuva, 2013-08-27 07:09 CEST -- AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ 2013 m. 6 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus – 1,0 mln. Lt (0,3 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu buvo patirtas 1,9 mln. litų (0,6 mln. eurų) nuostolis prieš apmokestinimą.

2013 m. 6 mėnesių pardavimų pajamos sudaro 5,0 mln. Lt (1,4 mln. eurų) ir lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 17 procentų.

 

Pateikiame 2013 metų 6 mėnesių tarpinių neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį.

Šią informaciją taip pat galima rasti bendrovės tinklapyje www.anvynas.lt Investuotojams skirtoje dalyje.

 

Papildomą informaciją teikia: Direktorius Audrius Zuzevičius tel. +370 381 50 299.


Tarpine finansine ataskaita 2013 06 30 (LT).pdf
Tarpinis pranesimas 2013 06 30 (LT).pdf