Publicerad: 2013-08-20 12:39:35 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy närmar sig gränsen för organisk tillväxt; söker 400 miljoner SEK i ytterligare finansieringsreserv

Stockholm, 2013-08-20 12:39 CEST -- Den starkare än förväntade tillväxten av volymer i TrustBuddy fortsätter i en accelererande trend och lämnar TrustBuddy med alternativen att antingen begränsa utlåningsvolymen eller att öka investeringarna. Samtidigt är TrustBuddy ett föremål för stadigt ökat internationellt intresse från internationella investerare med större investeringar.

Genom att tillåta icke-organiskt kapital kommer TrustBuddy att ha möjligheten att upprätthålla en tillräcklig årlig genomsnittlig volym upp till 2 miljarder SEK utan att minska nyckelfaktorn på 10% i bruttointäkt på utlånad årsvolym.  

TrustBuddy har ökat med flera hundra procent varje år sedan starten, och den organiska tillväxten ensam indikerar att utlåningsvolymen når miljardbelopp så snart som 2014. Med både organisk samt icke-organisk tillväxtsfokus, har TrustBuddy redan organiserat icke-organisk finansiering i flera delar, och det senaste steget i denna process är att anskaffa medel om 400-500 MSEK. Nya finansieringsportioner kan också förväntas i framtiden.

TrustBuddy har sedan 2010 levererat minst 12% avkastning på investerade medel, som inkluderar en mycket låg förlustandel (mindre än 3% i genomsnitt under fyra år). TrustBuddy har varit föremål för mycket uppmärksamhet sedan LendingClub tillkännagav nya investerare, inkluderat Google, vilket enormt ökat fokus på P2P långivare världen över. TrustBuddy är idag världens största P2P långivare, med mer än 17.000 utgivna lån per månad. I jämförelse LendingClub (den näst största) förmedlar kring 11.000 lån per månad.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.