Paskelbta: 2013-08-14 14:12:18 CEST
AB "Lietuvos jūrų laivininkystė"
Tarpinė informacija

AB " Lietuvos jūrų laivininkystė " veiklos rezultatas ir 2013 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

Klaipėda, Lietuva, 2013-08-14 14:12 CEST --  

 

2013 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai

2013 m. rugpjūčio 13 d. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (toliau LJL) valdyba patvirtino auditorių netikrintas LJL tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 dieną.

2013 m. sausio - birželio pajamos buvo 47,8 mln. litų (13,8 mln. eurų) ir, palyginti su 2012 m. pirmųjų šešių mėnesių pajamomis - 37,6 mln. litų (10,9 mln. eurų), padidėjo 27 procentais.

2013 m. sausio - birželio EBITDA buvo 1,2 mln. litų (0,3 mln. eurų), 2012 m. pirmų šešių mėnesių EBITDA - 4,9  mln. litų (1,4 mln. eurų).

2013 m. sausio - birželio laikotarpio nuostolis buvo 9,8 mln. litų (2,8 mln. eurų), kurio 1,2 mln. litų (0,3 mln. eurų) sudarė neigiama valiutinė įtaka. 2012 m. pirmų šešių mėnesių nuostolis  buvo 8,3 mln. litų (2,4 mln. eurų).

LJL ilgalaikės investicijos (laivų kapitaliniai remontai) per pirmąjį 2013 m. pusmetį sudarė 4,7 mln. litų (1,4 mln. eurų). 2012 m. to paties laikotarpio ilgalaikės investicijos – 5,6 ml. Lt (1,6 mln. eurų).

Dėl užsitęsusių ekonominių sunkumų pasaulinėje laivybos rinkoje,  LJL 2013 m. pirmojo pusmečio rezultatai neatitiko vadovybės lūkesčių. Įvertinus tai, kad per 2013 m. sausio – birželio mėnesius buvo pilnai atlikti visi šiems metams numatyti laivų kapitaliniai remontai,LJL prognozuoja pasiekti stabilesnius ir rentabilesnius veiklos rezultatus 2013 m. antrajame pusmetyje.

Pridedama:

LJL tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 dieną  ir 2013 m. šešių mėnesių tarpinis pranešimas.

Arvydas Stropus   

Vyriausiasis buhalteris  

Tel.: (8 46)393126


Atsak. asmenų patvirt. ir 2013 m. šešių mėn. fin. atskaitomybė.pdf
2013 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas .pdf