Paskelbta: 2013-08-09 15:18:33 CEST
AB "Limarko laivininkystės kompanija"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB „Limarko“ ketinimo teikti savanorišką oficialų siūlymą

2013-08-09 AB „Limarko laivininkystės kompanija“ gavo pranešimą iš UAB „Limarko“ dėl ketinimo teikti savanorišką oficialų siūlymą:

PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ TEIKTI SAVANORIŠKĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

Šis pranešimas teikiamas vykdant Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 7 dalį.

Šio pranešimo metu UAB „Limarko“ (įmonės kodas 140765379, buveinės adresas Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda, Lietuva) nuosavybės teise turi 8 099 693 paprastąsias vardines AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įmonės kodas 140346648, buveinės adresas Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda, Lietuva) (toliau – Emitentas) akcijas (ISIN kodas LT0000119646), kurios suteikia 94,2% balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

2013-08-09 UAB „Limarko“ valdyba priėmė sprendimą teikti savanorišką oficialų siūlymą įsigyti visas likusias 500 307 paprastąsias vardines Emitento akcijas, suteikiančias 5,8% balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime.

Planuojama oficialaus siūlymo kaina: 0,12 EUR (dvylika euro centų) (ekvivalentas litais – 0,414 Lt)  už vieną paprastąją vardinę Emitento akciją.

Už įsigytas parastąsias vardines akcijas ketinama atsiskaityti pinigais. Minimalus ketinamų įsigyti Emitento akcijų skaičius – viena paprastoji vardinė akcija.

Oficialus siūlymas bus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

         Mindaugas Petrauskas
         Vykdantysis direktorius
         Tel.: 8 (46) 340001-713