Offentliggjort: 2013-08-08 15:45:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 74, 2013 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2013
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 65 af 9. juli
2013.

Auktionerne foregår tirsdag den 27. august til og med torsdag den 29. august
2013.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.00 og kl.
12.30.

Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.10 og kl. 12.40

Salget afregnes med valør den 1. oktober 2013.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/nyrente .

Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer inkonverterbare Nordea Kredit obligationer i en
repo. Ombytning aftales med Peter Brag eller Juho-Pekka Jääskeläinen dagligt
inden kl. 13.00.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Funding, Peter
Brag på telefon 33 33 16 63 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16
26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf