Offentliggjort: 2013-08-07 16:50:59 CEST
Formuepleje Safe A/S
Selskabsmeddelelse

Orientering vedrørende selskabets investeringer

Som led i processen med at migrere selskabets aktionærer til en juridisk enhed med

samme risikorammer og investeringsstrategi som Formuepleje Safe A/S, har selskabet i dag i overensstemmelse med sine vedtægter og risikorammer foretaget en emission i Hedgeforeningen Formuepleje Safe afdeling Formuepleje Safe KL.

 

Formuepleje Safe A/S ejer hermed beviser i Hedgeforeningen Formuepleje Safe afdeling Formuepleje Safe KL, for en værdi modsvarende kr. 3.457.999.955 pr. dags dato.

 

Investeringsstrategien og risikorammerne i selskabet videreføres uforandret i Hedgeforeningen Formuepleje Safe afdeling Formuepleje Safe KL.

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til direktør Søren Astrup på

tlf. 61 69 16 20 eller 87 46 49 20.


20130807 Safe migrering til Hedgeforening.pdf