Paskelbta: 2013-08-06 15:18:44 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2013-08-06 15:18 CEST --  

2013 m. rugpjūčio 6 d. įvykusiame AB Šiaulių banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

   1. Priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo:

      1) pakeisti banko įstatų 8.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8.1. Banko Valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas, kurį sudaro 8 (aštuoni) nariai. Ji vadovauja Bankui, tvarko jo reikalus ir už Banko finansinių paslaugų vykdymą atsako pagal įstatymus“;

       2) įgalioti (su teise perįgalioti) administracijos vadovą Audrių Žiugždą pasirašyti pakeistus įstatus.

 2. Dalinai pakeičiant 2012-03-29 įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl banko audito įmonės, nustatyta, kad 2013 metų banko audito paslaugų kaina turi neviršyti 189000 litų (be PVM).

 3. Į banko stebėtojų tarybą iki dabartinės stabėtojų tarybos kadencijos pabaigos (iki 2016 metų eilinio akcininkų susirinkimo) išrinktas Alexander Saveliev, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas.

 

 Administracijos vadovas            Audrius Žiugžda

         Papildomą informaciją teikia Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.