Avaldatud: 2013-08-01 11:01:35 CEST
Baltika
Börsiteade

Juuli müük

Baltika juuli konsolideeritud müügitulu ulatus 4 797 tuhande euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8%.

Baltika juuli konsolideeritud jaemüük ulatus 4 516 tuhande euroni, mis on 10% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Müük juulis

Tuhat eurot 2013 2012 Muutus
Jaemüük 4 516 4 106 10%
Hulgi- ja e-poe müük 279 271 3%
Muu 2 71 -97%
Kokku 4 797 4 448 8%

Kolme Balti riigi jaekäive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18%, sealhulgas Eestis 25%, Leedus 15% ja Lätis 11%. Venemaal vähenes müük 9% ning Ukrainas 5%.

Hulgi- ja e-poe müük suurenes eelmise aasta juuliga võrreldes 3%.

Baltikal oli juuli lõpu seisuga 115 kauplust müügipinnaga 22 845 m², kuu keskmine müügipind suurenes 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

7 kuu kokkuvõttes ulatusid müügitulud 32 247 tuhande euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 7%, sealhulgas jaemüük oli kokku 30 405 tuhat eurot (+9%) ja hulgi- ja e-poe müük 1 780 tuhat eurot (+6%).

 

Maigi Pärnik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com