Avaldatud: 2013-07-29 08:15:00 CEST
Olympic Entertainment Group
Poolaastaaruanne

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 2. kvartal ja 1. poolaasta 2013

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

    6 kuud 2013 6 kuud 2012 6 kuud 2011
Äritulud mln eurot 67,4 64,1 61,9
Hasartmängumaks mln eurot 14,0 13,5 13,1
EBITDA mln eurot 16,7 17,3 15,0
Ärikasum mln eurot 12,5 11,7 5,7
Puhaskasum mln eurot 9,7 10,4 4,4
EBITDA marginaal % 24,7 27,0 24,2
Ärirentaablus % 18,5 18,3 9,3
Puhasrentaablus % 14,3 16,2 7,2
         
Varad mln eurot 101,0 109,9 108,2
Omakapital mln eurot 84,7 78,1 73,6
ROE % 12,5 14,6 5,9
ROA % 9,2 9,5 4,1
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja korda 2,4 1,9 1,7
         
Kasiinode arv perioodi lõpus tk 83 62 63
Kasiinode pind perioodi lõpus m2 26 235 23 480 23 076
Töötajad in 2 561 2 349 2 004
         
Mänguautomaatide arv perioodi lõpus tk 3 056 2 487 2 441
Mängulaudade arv perioodi lõpus tk 189 183 173

 

Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2013. aasta I poolaastal:

  • Kontserni müügitulud ulatusid 2013. aasta I poolaastal 67,1 miljoni euroni, mis on 5,6% (+3,5 mln eurot) rohkem kui 2012. aasta I poolaastal.
  • Hasartmängutulud moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest 2013. aasta I poolaastas 93,3% (62,6 mln eurot) ja muud tulud 6,7% (4,5 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,2% ja 6,8%.
  • Kontserni 2013. aasta I poolaasta konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes eelmise aasta I poolaasta 17,3 miljonilt eurolt 16,7 miljoni euroni (-3,6%). 2013. aasta I poolaasta ärikasum ulatus 12,5 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,8 miljonit eurot (+6,4%) rohkem.
  • Emaettevõtja osa 2013. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskasumist oli 9,7 miljonit eurot. 2012. aasta I poolaasta tulemusena oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 10,4 miljonit eurot.
  • Olympic Casino Eesti AS-i tütarettevõte Siquia Holding B.V omandas 28. juunil 2013 100%-lise osaluse Läti kasiinooperaatoris Altea SIA, millega suurendas Lätis opereeritavate kasiinode arvu seniselt 21-lt 38-le.
  • Seoses tütarettevõtete restruktureerimisega omandas Olympic Entertainment Group AS 100%-lise osaluse Hollandi äriühingus Jessy Investments B.V. ning võõrandas omandatud äriühingusse 100%-lise osaluse tegevuseta äriühingus OÜ Fortuna Travel. Restruktureerimise käigus omandas Olympic Entertainment Group AS 100%-lise osaluse Kesklinna Hotelli OÜ-s, millega suurendati läbi mitterahalise sissemakse Jessy Investments B.V. aktsiakapitali. Restruktureerimine viidi lõpule juunis 2013.

 

Kontserni konsolideeritud müügitulud segmentide lõikes:

000€ II kv 2013 II kv 2012 Muutus 6 kuud 2013 6 kuud 2012 Muutus
Eesti 8 289 8 180 1,3% 16 397 15 794 3,8%
Läti 8 398 7 767 8,1% 16 428 15 743 4,4%
Leedu 4 906 4 466 9,9% 10 036 9 359 7,2%
Poola 7 287 7 138 2,1% 13 569 13 376 1,4%
Slovakkia 3 787 3 504 8,1% 7 706 7 760 -0,7%
Valgevene 563 885 -36,3% 1 254 1 575 -20,4%
Itaalia 858 - 100,0% 1 757 - 100,0%
Kokku 34 088 31 940 6,7% 67 147 63 607 5,6%

 

Kasiinode arv segmenditi:

  30.06.2013 30.06.2012
Eesti 18 18
Läti 38 21
Leedu 12 10
Poola 3 4
Slovakkia 5 4
Valgevene 5 5
Itaalia 2 -
Kokku 83 62

 

 

Ülevaade turgude lõikes

Eesti

Eesti segmendi 2013. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 16,4 miljoni euroni (+0,6 mln eurot, +3,8%), EBITDA 3,6 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -4,7%) ning ärikasum 2,8 miljoni euroni (+0,5 mln eurot, +22,4%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 4,5% ulatudes 15,0 miljoni euroni.

2013. aasta I poolaasta lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul (va. internetikasiino) ligikaudu 56%, mis on 2% rohkem kui aasta varem. Kogu hasartmänguturg kahanes Eestis 2013. aasta esimese 6 kuu jooksul ligikaudu 1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Eestis kokku 18 Olympic kasiinot 741 mänguautomaadi ja 19 mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 30. juuni 2013 seisuga 536 inimest.

 

Läti

Läti segmendi 2013. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 16,4 miljoni euroni (+0,7 mln eurot, +4,4%), EBITDA 7,1 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +3,4%) ning ärikasum 5,9 miljoni euroni (+0,3 mln eurot, +5,0%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 3,9% ulatudes 15,0 miljoni euroni.

2013. aasta I poolaasta lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul ligikaudu 21% jäädes eelmise aastaga samale tasemele. Kogu Läti hasartmänguturg kasvas 2013. aasta 6 kuuga 2,8% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Lätis kokku 38 Olympic kasiinot 1 018 mänguautomaadi ja 18 mängulauaga. Sellest 17 kasiinot 345 mänguautomaadiga lisandusid 28. juunil 2013 mil Kontsern omandas 100%-lise osaluse Läti kasiinooperaatoris Altea SIA. Tegemist on mänguautomaadikasiinodega, millest üheksa asuvad Riias ja kaheksa väljaspool pealinna. Läti ettevõtetes töötas 30. juuni 2013 seisuga Lätis 652 inimest (sh. Altea SIA uued töötajad).

 

Leedu

Leedu segmendi 2013. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 10,0 miljoni euroni (+0,7 mln eurot, +7,2%), EBITDA 2,0 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -8,6%) ning ärikasum 1,2 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -9,0%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 7,9% ulatudes 9,5 miljoni euroni.

2013. aasta I poolaasta lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul 69% ning 2012. aasta I poolaasta lõpus 71%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2013. aasta I poolaastal võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 6%.

2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Leedus kokku 12 Olympic kasiinot 420 mänguautomaadi ja 62 mängulauaga. Leedu ettevõtetes töötas 30. juuni 2013 seisuga 651 inimest.

 

Poola

Poola segmendi 2013. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 13,6 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +1,4%), EBITDA 2,7 miljoni euroni (+0,4 mln eurot, +18,1%) ning ärikasum 2,0 miljoni euroni (+1,1 mln eurot, +112,8%). Hasartmängutulud kasvasid aastaga 1,6% ulatudes 13,4 miljoni euroni.

2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Poolas kokku 3 Olympic kasiinot 266 mänguautomaadi ja 38 mängulauaga. Poola ettevõtetes töötas 30. juuni seisuga 352 inimest.

 

Slovakkia

Slovakkia segmendi 2013. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 7,7 miljoni euroni (-0,05 mln eurot, -0,7%), EBITDA 1,0 miljoni euroni (-0,6 mln eurot, -36,1%) ning ärikasum 0,4 miljoni euroni (-0,6 mln eurot, -59,7%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 1,9% ulatudes 6,9 miljoni euroni.

2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Slovakkias kokku 5 Olympic kasiinot 263 mänguautomaadi ja 52 mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 30. juuni 2013 seisuga 264 inimest.

 

Valgevene

Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

Valgevene segmendi 2013. aasta I poolaasta müügitulud ulatusid 1,3 miljoni euroni (-0,3 mln eurot, -20,4%), EBITDA 0,06 miljoni euroni (-0,5 mln eurot, -89,3%) ning ärikasum 0,01 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -97,5%). Hasartmängutulud vähenesid aastaga 19,6% ulatudes 1,2 miljoni euroni.

2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot 236 mänguautomaadiga. Valgevenes töötas 30. juuni 2013 seisuga 99 inimest.

 

Itaalia

Itaalia segmendi 2013. aasta I poolaasta müügitulud enne Itaalia hasartmängumaksukulu ulatusid 3,7 miljoni euroni, EBITDA 0,2 miljoni euroni ning ärikasum 0,05 miljoni euroni.

Kontsern tegutseb Itaalias 2012. aasta augustist. 2013. aasta I poolaasta lõpus tegutses Itaalias kokku 2 Slottery kaubamärgi all tegutsevat VLT mänguautomaadikasiinot 112 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 30. juuni 2013 seisuga 7 inimest.

 

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2013 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot, mis on 8,1% ehk 8,9 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi. Bilansimahu vähenemise taga on peamiselt dividendide väljamaksmine 2013. aasta I kvartalis.

Käibevarad moodustasid varadest 38,0 miljonit eurot ehk 37,6% kogu varadest ja põhivarad 63,0 miljonit eurot ehk 62,4% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 16,3 miljoni euroni ning omakapital 84,7 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele (5,1 mln eurot), maksukohustused (3,5 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (3,3 mln eurot).

 

Investeeringud

Kontsern investeeris 2013. aasta I poolaastal materiaalsesse põhivarasse 6,1 miljonit eurot (+2,5 mln eurot, +68,3%), millest 3,7 miljon eurot investeeriti mänguseadmetesse (+2,4 mln eurot, +194,1%) ning 2,4 miljonit eurot kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse (+0,07 mln eurot, +3,1%).

 

Rahavood

Kontserni äritegevuse rahavood olid 2013. aasta I poolaastal 10,7 miljonit eurot (-3,3 mln eurot, -23,9%). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 2,1 miljonit eurot (+7,7 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid
-17,8 miljonit eurot (-16,2 mln eurot) ning seda mõjutas peamiselt dividendimakse suuruses 17,6 miljonit eurot. Netorahavood olid -4,9 miljonit eurot (-11,9 mln eurot).

 

Personal

Seisuga 30. juuni 2013 andis Kontsern tööd 2 561 inimesele, mis on 212 inimest rohkem kui aasta tagasi ning tulenes peamiselt uute kasiinode avamisest Leedus ning Slovakkias ning laienemisest Lätis.

2013. aasta I poolaastal arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 16,9 miljonit eurot (+0,9 mln eurot, +5,6%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2013. aasta I poolaasta eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 447 tuhat eurot (466 tuhat eurot 2012. aasta I poolaastal) ja nõukogu liikmetele 78 tuhat eurot (78 tuhat eurot 2012. aasta I poolaastal).

 

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  30.06.2013 31.12.2012
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 30 998 35 973
Finantsinvesteeringud 2 000 13 773
Nõuded ja ettemaksed 3 569 2 730
Ettemakstud tulumaks 402 280
Varud 1 006 1 036
Käibevara kokku 37 975 53 792
     
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 1 028 1 038
Muud finantsinvesteeringud 3 406 2 035
Muud pikaajalised nõuded 693 712
Kinnisvarainvesteeringud 1 785 1 785
Materiaalne põhivara 21 702 19 611
Immateriaalne põhivara 34 378 30 226
Põhivara kokku 62 992 55 407
     
VARAD KOKKU 100 967 109 199
     
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 239 241
Võlad ja ettemaksed 14 372 12 827
Tulumaksukohustus 272 827
Eraldised 741 1 585
Lühiajalised kohustused kokku 15 624 15 480
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 154 140
Pikaajalised võlakohustused 482 596
Pikaajalised kohustused kokku 636 736
     
KOHUSTUSED KOKKU 16 260 16 216
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 60 532 60 532
Kohustuslik reservkapital 1 210 0
Muu reserv 188 141
Realiseerimata kursivahed -1 552 -700
Jaotamata kasum 20 644 27 327
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 81 022 87 300
Mittekontrolliv osalus 3 685 5 683
OMAKAPITAL KOKKU 84 707 92 983
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 967 109 199

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

  II kv 2013 II kv 2012 6 k 2013 6 k 2012
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Hasartmängutulud 31 766 29 625 62 650 59 221
Müügitulud 2 322 2 315 4 497 4 386
Muud äritulud 23 39 248 523
Äritulud kokku 34 111 31 979 67 395 64 130
         
Kaubad, toore, materjal ja teenused -742 -692 -1 448 -1 356
Mitmesugused tegevuskulud -16 278 -14 652 -32 247 -29 297
Tööjõu kulud -8 629 -7 996 -16 932 -16 032
Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 092 -2 667 -4 200 -5 567
Muud ärikulud -34 -48 -95 -157
Ärikulud kokku -27 775 -26 055 -54 922 -52 409
         
Ärikasum 6 336 5 924 12 473 11 721
         
Intressitulud 23 80 56 154
Intressikulud -4 -48 -9 -103
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest -57 -31 -52 -45
Muud finantstulud ja -kulud 0 237 -621 523
Finantstulud ja -kulud kokku -38 238 -626 529
         
Kasum enne tulumaksu 6 298 6 162 11 847 12 250
         
Tulumaksukulu -891 -737 -1 688 -1 441
Perioodi puhaskasum 5 407 5 425 10 159 10 809
Emaettevõtja osa 5 079 5 236 9 660 10 359
Mittekontrolliva osaluse osa 328 189 499 450
         
         
Muu koondkasum        
Realiseerimata kursivahed -426 -171 -852 697
Kokku perioodi koondkasum 4 981 5 254 9 307 11 506
Emaettevõtja osa 4 653 5 065 8 808 11 056
Mittekontrolliva osaluse osa 328 189 499 450
         
         
Tava kasum aktsia kohta* 3,4 3,5 6,4 6,8
Lahustatud kasum aktsia kohta* 3,4 3,5 6,4 6,8

  * euro sentides

   

Lisainfo:

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com


Olympic_interim_Q2_2013_EST.pdf