Publicēts: 2013-07-09 14:18:08 CEST
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

Gadagrāmata 2012 un prezentācija

Skatiet prezentāciju www.lg.lv/Gadagramata_2012 vai lejuplādējiet failu

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


2012_Gadagramata.pdf