Avaldatud: 2013-07-09 08:00:01 CEST
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS-i Premia Foods auditeerimata konsolideeritud müügikäive, 2. kvartal ja 6 kuud, 2013

Tallinn, Eesti, 2013-07-09 08:00 CEST --  

Premia Foodsi 2013.a. 2. kvartali auditeerimata konsolideeritud käive kasvas võrrelduna 2012.a. 2. kvartaliga 6,5% ehk 1,7 miljoni euro võrra, ulatudes 27,8 miljoni euroni. 2013.a. 6 kuu auditeerimata konsolideeritud käive ulatus 46 miljoni euroni, kasvades aastaga 7% ehk 2,8 miljoni euro võrra.

2013.a. 6 kuu kokkuvõttes kasvas käive kõigis Premia Foodsi ärisegmentides ja sihtturgudel. Suurima panuse 6 kuu kasvu andis jäätisesegment, mille käive kasvas võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 1,3 miljoni euro ehk 9% võrra. Jäätisesegmendi  käibe osakaal Premia Foodsi 2013.a. 6 kuu kogukäibest oli 34%.  

 

Segmendi käive (milj EUR) 1.kv.
2013
1.kv.
2012
2.kv.
2013
2.kv.
2012
6 kuud 2013 6 kuud 2012 6 kuud 2013/6 kuud 2012
Jäätis 3,6 3,7 12,1 10,7 15,7 14,4 +9%
Külmutatud tooted  
5,9
 
5,3
 
6,0
 
5,6
 
11,9
 
10,9
 
+ 8%
Kala ja kalatooted  
8,2
 
7,7
 
8,9
 
9,2
 
17,1
 
16,9
 
+2%
Muu 0,6 0,4 0,8 0,6 1,4 1,0 + 34%
Kokku 18,3 17,1 27,8 26,1 46,0 43,2 +7%

 

Jäätisesegmendi käive kasvas Baltikumis 2013.a. 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,2 miljoni euro ehk 16,6% võrra ja segmendis tervikuna 13,3% ehk 1,4 miljoni euro võrra. 6 kuu kokkuvõttes kasvas segmendi käive võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 1,3 miljoni euro ehk 9% võrra. Suurim rahaline kasv tuli 2013.a. 6 kuu kokkuvõttes võrrelduna 2012.a. sama perioodiga Eestist, kus käive oli 0,6 miljoni euro ehk 14% võrra suurem 2012.a. sama perioodi tulemusest. Järgnes Läti 0,4 miljoni eurose ehk 20%-se kasvuga. Jäätisesegmendi käivet kasvatasid kõigil turgudel hästi õnnestunud uudistooted, tugevad turundus- ja müügikampaaniad ning oma osa andsid ka mai lõpus ja juunikuus sihtturgudel valitsenud soojad ilmaolud.  

Külmutatud toodete segmendi käive kasvas 2013.a. 2. kvartalis aasta baasil 6,1% ehk 0,4 miljoni euro võrra. 2013.a. 6 kuu kokkuvõttes oli selle segmendi kasv aasta baasil 8% ehk 0,9 miljonit eurot. Külmkauba käive kasvas 6 kuu kokkuvõttes kõige rohkem ehk 0,5 miljoni euro võrra Leedus, järgnes Läti 0,4 miljoni eurose kasvuga. Külmutatud toodete poolaastakäibe osakaal Premia Foodsi 2013.a. 6 kuu kogukäibest oli 26%.

Kala ja kalatoodete segmendi käive kahanes 2013.a. 2.kvartalis 3,2% ehk 0,3 miljoni euro võrra. Kvartaalse käibe kahanemise peamiseks põhjuseks oli kõrgenenud kalahinnast tingitud vähenenud müügikampaaniad. 6 kuu kokkuvõttes aga kasvas kalasegmendi käive aasta võrdluses 2% ehk 0,3 miljoni euro võrra. Kala- ja kalatoodete segmendi käibe osakaal Premia Foodsi 2013.a. 6 kuu käibest oli 37%.

 

Sihtturu käive (milj EUR) 1.kv.
2013
1.kv.
2012
2.kv.
2013
2.kv.
2012
6 kuud 2013 6 kuud 2012 6 kuud 2013/6 kuud 2012
Soome 6,8 6,7 8,0 7,9 14,8 14,6 + 1%
Eesti 5,3 4,9 7,9 7,5 13,2 12,4 + 6%
Läti 2,9 2,4 4,3 3,7 7,1 6,1 + 17%
Leedu 1,8 1,6 4,0 3,6 5,8 5,2 + 13%
Venemaa 1,4 1,5 3,5 3,3 4,9 4,8 + 2%
Muud riigid 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 +25%
Kokku 18,3 17,1 27,8 26,1 46,0 43,2 +7%

 

2013.a. 6 kuu kokkuvõttes on kasvanud käive kõigil Premia sihtturgudel. Suurima käibehüppe on teinud Läti 1 miljoni eurose käibekasvuga võrrelduna 2012.a. 6 kuu tulemusega. Lätile järgnevad Eesti 0,8 miljoni eurose kasvu ning Leedu 0,7 miljoni eurose kasvuga. Ka Venemaa turul on 2.kvartal kaasa toonud käibekasvu, mis 6 kuu kokkuvõttes andis selle turu kasvuks võrrelduna 2012.a. sama perioodiga 2,3% ehk 0,1 miljonit eurot.  Baltikumi osakaal 2013.a. 6 kuu käibest oli 57%, kasvades aastaga 2 protsendipunkti võrra. 

 

         Lisainformatsioon:
         Katre Kõvask
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         katre.kovask@premia.ee
         www.premiafoods.eu