Publicēts: 2013-07-05 15:06:06 CEST
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Padomes sastāva izmaiņas

2013. gada 5. jūlijā pārvēlētā Padome:

 

Kirils Seļezņovs – Padomes priekšsēdētājs,

Juris Savickis – Padomes priekšsēdētāja vietnieks,

Ahims Zauls – Padomes priekšsēdētāja vietnieks,

Nikolajs Dubiks,

Uve Fips,

Jeļena Karpeļa,

Matiass Kolenbahs,

Rainers Links,

Jeļena Mihailova,

Mario Nullmeiers,

Vlada Rusakova.

 

Padome ievēlēta uz trīs gadiem

Pielikumā jaunievēlēto padomes locekļu CV

 

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv


Elena_Mikhaylova_LV.pdf
Nikolay_Dubik_LV.pdf
Rainer_Link_LV.pdf
Achim_Saul_LV.pdf