Publicēts: 2013-07-05 13:55:54 CEST
Latvijas Gāze
Uzņēmuma paziņojums

Akcionāru sapulces video

AS "Latvijas Gāze" 2013. gada 5. jūlija Akcionāru sapulce - Valdes priekšsēdētāja Adriana Dāvja prezentācija

Saite: http://www.lg.lv/index.php?id=199&lid=1238

Vinsents Makaris
Tel. + (371) 67 369 144
E-pasts: IR@lg.lv