Publicerad: 2013-07-02 08:58:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

Europeisk institutionell investerare förvärvar 3% av TrustBuddy

Stockholm, 2013-07-02 08:58 CEST -- Europeiska institutionella investerare förvärvar 3% av TrustBuddy

 TrustBuddy är stolta över att välkomna ännu en institutionell investerare som aktieägare efter en lyckad placering av 8 miljoner aktier med en premie över det rådande marknadspriset, till 1,10 kronor. Placeringen genomförs genom en försäljning av aktier från grundarna. Alla intäkter från försäljningen kommer att återinvesteras på investeringssidan av TrustBuddy’s P2P tjänst för att ge hävstång till den starka tillväxt av verksamheten som bolaget har.

En direkt följd av den starka tillväxten, som varit större än förväntat, av TrustBuddy’s P2P plattform är en ständigt ökande klyfta som skapas av en starkare tillväxt gällande efterfrågan på lån jämt emot inlåningskapital vilket har en inbromsande effekt för tillväxtpotentialen.

För att motverka denna negativa effekt, har tre av de största aktieägarna accepterat att investera 8,8 miljoner kronor i TrustBuddy’s finansieringstjänst. Investeringen kommer från försäljningen av aktier enligt ovan. Detta kommer att öka TrustBuddy’s utlåningskapital för att möta den accelererande efterfrågan av lån på kort sikt, medan ytterligare investeringslösningar för att öka utlåningskapitalet håller på att slutföras vilket kommer tillåta TrustBuddy att växa snabbare än väntat.

De tre aktieägare som säljer aktier är alla primära insiders. Personerna är:

Jens B. Glasø (genom JAC Invest AS) säljer 2.000.000 aktier, Rune Glasø (genom RUGL AS) säljer 2.000.000 aktier, Trond R Ramslie (genom Cryptonomonus) säljer 1.500.000 aktier, och Baard Bjerkås (genom Janus Invest AS), säljer 2.500.000 aktier, totalt 8 miljoner aktier på 1,10 kr.

 

For additional information, please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ) +47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.