Julkaistu: 2013-07-01 08:55:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

Caverion Oyj täydentää Caverion Oyj:tä koskevaa esitettä

Helsinki, Finland, 2013-07-01 08:55 CEST -- YIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE                  1.7.2013 KLO 9.55

 

CAVERION OYJ TÄYDENTÄÄ CAVERION OYJ:TÄ KOSKEVAA ESITETTÄ

 

Caverion Oyj (”Caverion”) on täydentänyt 4.6.2013 julkistettua, YIT Oyj:n (”YIT”) puolesta laatimaa, Caverion Oyj:tä koskevaa rekisteröintiasiakirjaa sekä YIT:n osittaisjakautumista koskevaa arvopaperiliitettä ja tiivistelmää (yhdessä ”Esite”) YIT:n 28.6.2013 julkistamalla pörssitiedotteella, jonka mukaan YIT:n toukokuussa saksalaisen HOCHTIEF Service Solutionsin hankinnasta tekemän alustavan, ei-sitovan tarjouksen perusteella käynnistynyt due diligence -prosessi sekä myynti- ja ostosopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina.

 

Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennyksen 1.7.2013. YIT:n Caverionin puolesta laatimaan Esitteeseen liittyvät velvoitteet ja vastuut ovat YIT:n osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman mukaisesti siirtyneet Caverionille jakautumisen täytäntöönpanossa 30.6.2013.   

 

Täydennysasiakirja on saatavilla 1.7.2013 lähtien YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat sekä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Täydennysasiakirjan epävirallinen englanninkielinen käännös on 1.7.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors sekä Caverionin verkkosivuilla www.caverion.com/investors.

 

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors. Esitettä on jo täydennetty 26.6.2013 päivätyllä täydennysasiakirjalla, joka on ollut saatavilla 27.6.2013 alkaen osana esitettä edellä mainituissa osoitteissa.

 

Helsingissä, 1.7.2013

YIT OYJ

 

 

Lisätietoja:

 

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo vetovoimaisempaa ja kestävämpää kaupunkiympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. YIT rakentaa asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria, kehittää kokonaisia alueita sekä tarjoaa kuluttajille asumisen ratkaisuja. YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkina-asema: Suomessa se on suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä merkittävin ulkomainen asuntorakentaja. Suomessa YIT on myös yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista. Yhtiö työllistää yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 
1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion 
Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita 
koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle 
Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia 
ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, 
mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. 
Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja
ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia 
ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta 
tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat 
poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä 
tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.