Julkaistu: 2013-07-01 07:00:00 CEST
Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote

Aktia Oyj on sulautunut Aktia Pankki Oyj:hin 1.7.2013

Aktia Oyj
Pörssitiedote
1.7.2013 klo 08.00                                                                                

 

Aktia Oyj on sulautunut Aktia Pankki Oyj:hin 1.7.2013

Aktia-konsernin pörssinoteerattu emoyhtiö Aktia Oyj on sulautunut Aktia Pankki Oyj:hin 1.7.2013. Sulautumisen jälkeen konsernin emoyhtiö on Aktia Pankki Oyj. Sulautuminen on osa Aktia-konsernin Toimintasuunnitelmaa 2015:een, johon sisältyy konsernin kustannusrakenteen parantamiseksi tähtääviä toimenpiteitä. Konsernirakenteen yksinkertaistamisella pyritään parantamaan kustannustehokkuutta niin hallinnossa, prosesseissa kuin yhteisissä toiminnoissa.

Aktia Oyj:n osakkeenomistajille on jaettu sulautumisvastikkeena yhteensä 46 706 720 uutta Aktia Pankki Oyj:n A-osaketta, niin että yksi (1) Aktia Oyj:n A-osake oikeutti yhteen (1) uuteen Aktia Pankki Oyj:n A-osakkeeseen ja yhteensä 19 872 088 uutta R-osaketta, niin että yksi (1) Aktia Oyj:n R-osake oikeutti yhteen (1) uuteen Aktia Pankki Oyj:n R-osakkeeseen. Sulautumisvastike on maksettu rekisteröimällä uudet vastikeosakkeet kaupparekisteriin ja jakamalla vastikeosakkeet arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 1.7.2013. Vastikeosakkeisiin liittyvät osakasoikeudet astuvat voimaan 1.7.2013. Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Aktia Pankki Oyj:n osakekanta koostuu 46 706 723 A-osakkeesta ja 19 872 088 R-osakkeesta.

Kaikki Aktia Oyj:n osakkeet on poistettu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalta 28.6.2013 kauppapäivän päättymisen jälkeen ja kaikki Aktia Pankki Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1.7.2013 alkaen.

Sulautuminen ei vaikuta Aktian asiakaspalveluun tai asiakasehtoihin.

 

AKTIA OYJ

 

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Stefan Björkman, puh. 010 247 6595
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.fi

 

Aktia lyhyesti:
Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 60 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta osoitteessa www.aktia.fi