Publicerad: 2013-06-28 14:37:35 CEST
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Försäljning av bostadsfastighet i Uddevalla

Stockholm, 2013-06-28 14:37 CEST --  

ALM Equity har via delägt dotterbolag, ägarandel 64%, sålt en bostadsfastighet i centrala Uddevalla. Fastigheten Östra Kråkhagen 4 omfattar ca 1 500 kvm boarea och köpare är en nybildad bostadsrättsförening. Efter försäljningen har ALM två bostadsfastigheter kvar i Uddevalla om totalt 1 650 kvm som varit i bolagets ägo sedan 2007. 

"De senaste åren har vi ökat koncentrationen på Stockholm, Uppsala och Mälardalen och vi ser nu över vårt befintliga fastighetsbestånd för att ytterligare fokusera på närliggande tillväxtområden” säger Joakim Alm, VD ALM Equity AB.
 

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se