Julkaistu: 2013-07-01 08:00:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

YIT Oyj:n jakautuminen rekisteröity kaupparekisteriin

Helsinki, Finland, 2013-07-01 08:00 CEST --

YIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE                  1.7.2013 klo 9.00.

 

YIT OYJ:N JAKAUTUMINEN REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN

 

YIT Oyj:n (”YIT”) ylimääräisen yhtiökokouksen 17.6.2013 päättämän osittaisjakautumisen täytäntöönpano on eilen 30.6.2013 rekisteröity kaupparekisteriin.

 

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas: Kiitos ammattitaitoiselle henkilöstölle -toivotamme Caverionille menestystä jatkossa

”Jakautumisprosessi tapahtui ennätyksellisen ripeästi, ja haluan kiittää ammattitaitoista henkilöstöämme erinomaisesta työstä. Nyt voimme keskittyä kesäkuun alussa vahvistetun strategiamme toteuttamiseen. Toivotamme Caverionille menestystä jatkossa. Yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessakin.”

 

YIT:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.6.2013 hyväksyä osittaisjakautumisen

YIT:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.6.2013 hyväksyä yhtiön hallituksen 21.2.2013 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisen osittaisjakautumisen. Jakautumissuunnitelman mukaan YIT jakautui siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Caverion Oyj:lle (”Caverion”). YIT:n rakentamispalvelut -liiketoiminta jäi jakautumisessa YIT:lle. Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Caverion Oyj on YIT Oyj:stä erillinen itsenäinen julkinen osakeyhtiö.

 

Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin myötä YIT:n yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva 2 § on muutettu yhtiön hallituksen 21.2.2013 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaiseen muotoon poistamalla siitä viittaus Caverionille siirtyneeseen toimintoon. Lisäksi YIT:n hallituksen jäseninä ennen jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä olleet Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew ovat eronneet YIT:n hallituksesta jakautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen. YIT:n hallituksen kokoonpano 1.7.2013 alkaen on siis seuraava: Henrik Ehrnrooth puheenjohtajana, Reino Hanhinen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Kim Gran, Satu Huber ja Erkki Järvinen. YIT:n toimitusjohtajana toimii 1.7.2013 alkaen Kari Kauniskangas ja varatoimitusjohtajana Tero Kiviniemi.

 

Osakkeenomistajat ovat saaneet jakautumisvastikkeena Caverionin osakkeita

YIT Oyj:n osakkeenomistajat ovat saaneet jakautumisvastikkeena yhden (1) Caverionin osakkeen jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei kuitenkaan annettu YIT:n omistamille osakkeille. Jakautumisvastikkeena annettujen osakkeiden lukumäärä oli siten yhteensä 125.596.092 kappaletta. Jakautumisen täytäntöönpano ei vaikuta YIT:n osakkeiden noteeraamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

 

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors. Esitettä on täydennetty 26.6.2013 päivätyllä täydennysasiakirjalla, joka on ollut saatavilla 27.6.2013 alkaen osana esitettä edellä mainituissa osoitteissa.

 

 

Helsingissä, 1.7.2013

 

YIT OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2635, hanna-maria.heikkinen@yit.fi 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi

 

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo vetovoimaisempaa ja kestävämpää kaupunkiympäristöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. YIT rakentaa asuntoja, toimitiloja ja infrastruktuuria, kehittää kokonaisia alueita sekä tarjoaa kuluttajille asumisen ratkaisuja. YIT:llä on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkina-asema: Suomessa se on suurin asuntojen rakentaja ja Venäjällä merkittävin ulkomainen asuntorakentaja. Suomessa YIT on myös yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista. Yhtiö työllistää yli 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

 

HUOMAUTUS

 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia

riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.