Avaldatud: 2013-06-19 14:03:55 CEST
Järvevana
Börsiteade

Ringkonnakohtu otsus kriminaalasjas nr. 1-09-4486

Tallinn, Eesti, 2013-06-19 14:03 CEST --  

Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2013 otsusega tühistati Harju Maakohtu 19.06.2012. aasta õigeksmõistev otsus maadevahetuse kriminaalasjas nr 1-09-4486 (vt. börsiteade https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=511247&messageId=627816) ning tunnistati AS Järvevana süüdi KarS § 298 lg 4 järgi ja mõisteti ettevõttele rahaline karistus summas 798 000 (seitsesada üheksakümmend kaheksa tuhat) EUR.

Otsus ei ole jõustunud. AS Järvevana esitab otsusele kassatsioonkaebuse seaduses sätestatud  tähtajal ja korras 30 päeva jooksul. Kavatseme vaidlustada kohtuotsust täies ulatuses materiaal- ja menetlusnormide olulise rikkumise motiivil.

Lisainfo: Leon Glikman, Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid, tel +372 686 0000.