Avaldatud: 2013-06-19 12:07:28 CEST
Arco Vara
Börsiteade

Aktsionäride lepingud

Vastavalt Tallinna börsi reglemendi punktile 7.8. on Arco Vara AS kohustatud tagama, et aktsionärid, kes omavad rohkem kui 5% Arco Vara aktsiatega esindatud häältest, on kohustatud avalikustama kõigi selliste lepingute olulised tingimused, mis on sõlmitud teise aktsionäri või kolmandate isikutega ning on suunatud aktsiate vaba võõrandamise õiguse piiramisele või mis võivad oluliselt mõjutada aktsiate hinda.

Arco Vara vahendab käesolevaga järgmist üle 5%-lise osalusega aktsionäride poolt esitatud teavet:

AS Lõhmus Holdings ja OÜ Gamma Holding on sõlminud omavahelise ostueesõiguse lepingu, mille kohaselt on neil vastastikune ostueesõigus 10.06.2013 seisuga neile kuuluvate Arco Vara aktsiate suhtes. Aktsiaid võõrandada sooviv pool peab teatama teisele poolele aktsiate võõrandamise kavatsusest ja võõrandamishinnast. Teisel poolel on õigus aktsiad omandada esitatud tingimustel ning tal on omandamissoovist teatamiseks aega 5 päeva. Ostueesõiguse leping on jõus kuni 30.06.2016, või kuni aktsia hind tõuseb üle poolte vahel kokku lepitud hinnataseme.

OÜ Alarmo Kapital ja OÜ HM Investeeringud on sõlminud omavahelise aktsionäride lepingu, mille kohaselt on Alarmo Kapitalil ostueesõigus HM Investeeringutele kuuluvate Arco Vara aktsiate suhtes kuni 30.06.2016. HM Investeeringud peab teatama Alarmo Kapitalile aktsiate võõrandamise kavatsusest ja võõrandamishinnast. Alarmo Kapitalil on õigus omandada aktsiad esitatud tingimustel ning tal on omandamissoovist teatamiseks aega kuni üks nädal. Samuti on lepingu kohaselt Alarmo Kapitalil HM Investeeringutele kuuluvate aktsiate ostuoptsioon kokku lepitud hinnaga, mida Alarmo Kapital võib teatud tingimustel realiseerida kuni 31.03.2014. Lepingu kohaselt on HM Investeeringud kohustatud Arco Vara üldkoosolekul hääletama sarnaselt Alarmo Kapitaliga kuni 30.06.2016.

 

Egert Paulberg
Finantskontroller
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4503
egert.paulberg@arcovara.ee