Julkaistu: 2013-06-18 08:00:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

YIT julkistaa ifrs-vertailutiedot jatkuville toiminnoille

Helsinki, Finland, 2013-06-18 08:00 CEST -- YIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE                                                               18.6.2013 KLO 9.00

 

YIT JULKISTAA IFRS-VERTAILUTIEDOT JATKUVILLE TOIMINNOILLE

 

YIT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on 17.6.2013 hyväksynyt YIT:n jakautumisen. Jakautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013. Caverion Oyj:n osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla on haettu 1.7.2013 alkaen.

 

IFRS-vertailutiedot YIT:n jatkuvien toimintojen osalta vuodelta 2012 ja vuoden 2013 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä

 

YIT:n jatkuvat toiminnot muodostuvat konsernin rakentamispalvelut-liiketoiminnoista. Tässä tiedotteessa esitettävät vertailutiedot esitetään jatkossa vertailulukuina YIT:n osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.  IFRS-vertailutiedot eroavat 21.5.2013 julkaistuista YIT:n jatkuvien toimintojen ei IFRS –luvuista.

 

Vertailutiedoissa jakautumisen katsotaan lisäksi tapahtuvan jakautumisen toimeenpanopäivänä (arvio 30.6.2013). Siihen saakka Caverion Oyj:lle siirtyvät YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan kuuluvat tapahtumat esitetään YIT:n tuloslaskelmassa ja rahavirtalaskelmassa erillisellä rivillä lopetetuissa toiminnoissa.  IFRS:n mukaisissa vertailutiedoissa tasetta ei oikaista, vaan se sisältää myös kiinteistötekniset palvelut –liiketoimintaan liittyvät erät vastaten näin ollen aikaisemmin raportoitua YIT-konsernin tasetta. Tämän johdosta vertailutietona esitettävä tase ei näiltä osin kuvasta jatkuvien toimintojen taloudellista asemaa.

 

Vertailutietojen laskentatapa

 

Tässä tiedotteessa esitettävät IFRS-vertailutiedot on laadittu Euroopan Unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan kuuluva osuus on esitetty tuloslaskelmassa ja rahavirtalaskelmassa lopetetuissa toiminnoissa. Tuloslaskelmassa lopetettuihin toimintoihin on kohdistettu osittaisjakautumisessa Caverion Oyj:lle siirtyviin varoihin ja velkoihin liittyvät tuotot ja kulut. Jakautumista edeltävien vertailukausien taseet sisältävät IFRS 5:n mukaisesti Caverion Oyj:lle jakautumisen toimeenpanon yhteydessä siirtyvät YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat eikä näin ollen kuvasta jatkuvien toimintojen taloudellista asemaa. Tämän johdosta tässä tiedotteessa ei ole esitetty taseen perusteella laskettavia tunnuslukuja.

 

Tiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

1. AVAINLUKUJA

 

1.1 Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin toimialaraportoinnin mukaan (osatuloutus, POC)

 

 

  1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto, milj. e 452,0 444,4 488,9 470,3 555,4 1 959,0
Liikevoitto, milj. e 35,9 37,2 43,4 52,5 68,0 201,1
 % liikevaihdosta 7,9 8,4 8,9 11,2 12,2 10,3
Tulos ennen veroja, milj. e 30,6 30,2 35,7 44,6 59,1 169,6
Katsauskauden tulos, milj. e, jatkuvat toiminnot 1) 23,4 22,9 28,9 35,1 43,8 130,7
Lopetetut toiminnot            
Katsauskauden tulos, milj. e 1), 
lopetetut toiminnot
2,2 11,0 11,7 13,5 1,3 37,4
Katsauskauden tulos, milj. e 1),
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä
25,6 33,9 40,6 48,6 45,0 168,1
Täsmäytys IFRS raportointiin            
IFRIC 15 –oikaisu2) -0,5 2,6 6,2 -2,5 4,3 10,6
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot IFRS1),  22,9 25,5 35,1 32,6 48,0 141,2
Katsauskauden tulos, milj. e 1), 
lopetetut toiminnot, IFRS
2,2 10,9 11,6 13,6 1,3  
37,6
Katsauskauden tulos, milj. e 1),
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä IFRS
25,1 36,4 46,7 46,2 49,3 178,6
 
Tunnuslukuja, segmenttiraportointi            
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, e 1),    0,19 0,18 0,23 0,28 0,35 1,04
Tulos/ osake, e 1), 
lopetetut toiminnot
0,01 0,09 0,09 0,11 0,01  
0,30
Tulos/ osake, e 1),
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä
0,20 0,27 0,32 0,39 0,36 1,34
             
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot, e 0,19 0,18 0,23 0,28 0,35 1,04
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot, e 0,01 0,09 0,09 0,11 0,01  
0,30
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä, e 0,20 0,27 0,32 0,39 0,36 1,34
Tilauskanta kauden lopussa, milj. e 2 710,2 2 570,9 2 686,6 2 748,4 2 765,1 2 765,1
Henkilöstö keskimäärin 6 658 6 508 6 813 6 860 6 741 6 730
Henkilöstö kauden lopussa 6 689 6 505 7 001 6 756 6 691 6 691

1) Emoyhtiön omistajien osuus

2) IFRIC 15 –oikaisu kohdistuu jatkuviin toimintoihin

 

1.2 Liikevaihto segmenteittäin

 

 

Milj. e 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 326,0 329,5 347,9 308,9 342,6 1 329,0
Kansainväliset rakentamispalvelut 119,0 107,9 133,4 153,3 205,0 599,6
Muut erät 7,0 7,0 7,6 8,1 7,8 30,5
Liikevaihto yhteensä, segmenttiraportointi 452,0 444,4 488,9 470,3 555,4 1 959,0
IFRIC 15 –oikaisu -6,4 0,1 34,4 -11,7 7,1 29,9
Liikevaihto yhteensä, IFRS 445,6 444,5 523,3 458,6 562,5 1 988,9

 

1.3 Liikevoitto segmenteittäin

 

 

Milj. e 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 26,5 31,4 33,5 28,9 40,2 134,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 11,6 9,7 14,1 25,7 31,0 80,4
Muut erät -2,2 -3,9 -4,2 -2,1 -3,2 -13,4
Liikevoitto yhteensä, segmenttiraportointi 35,9 37,2 43,4 52,5 68,0 201,1

 

1.4 Liikevoittoprosentit segmenteittäin

 

 

% 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Suomen rakentamispalvelut 8,1 9,5 9,6 9,3 11,7 10,1
Kansainväliset rakentamispalvelut 9,8 9,0 10,6 16,7 15,1 13,4

 

1.5 Tilauskanta segmenteittäin

 

 

Milj. e 3/13 3/12 6/12 9/12 12/12
Suomen rakentamispalvelut 1 424,9 1 428,0 1 499,9 1 541,0 1 499,0
Kansainväliset rakentamispalvelut  1 285,3 1 142,9 1 186,7 1 207,4 1 266,1
Tilauskanta yhteensä, segmenttiraportointi 2 710,2 2 570,9 2 686,6 2 748,4 2 765,1
IFRIC 15 -oikaisu 335,7 419,8 363,9 443,4 343,5
Tilauskanta yhteensä, IFRS 3 045,9 2 990,7 3 050,5 3 191,8 3 108,6

 

1.6 Operatiivinen sijoitettu pääoma*)

 

 

Milj. e 3/13 3/12 6/12 9/12 12/12
Suomen rakentamispalvelut 584,2 552,1 515,3 546,8 581,7
Kansainväliset rakentamispalvelut  718,7 651,8 655,7 703,8 708,3

 

1.7 Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto*)

 

 

viim. 12 kk, % 3/13 3/12 6/12 9/12 12/12
Suomen rakentamispalvelut 22,7 24,6 25,0 24,3 23,5
Kansainväliset rakentamispalvelut  12,0 6,1 6,5 10,5 12,3

*) Toimialojen sijoitetun pääoman laskennassa huomioidaan ainoastaan operatiiviset erät.

 

2. KONSERNIRAPORTOINTI, IFRS

 

2.1 Konsernin kehitys vuosineljänneksittäin, IFRS

 

 

  1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto, milj. e 445,6 444,5 523,3 458,6 562,5 1 988,9
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -409,4 -402,3 -470,7 -408,7 -488,6 -1 770,3
Poistot ja arvonalentumiset -5,2 -5,1 -5,1 -5,4 -5,0 -20,6
Liikevoitto, milj. e 31,0 37,2 47,4 44,5 68,9 198,0
  % liikevaihdosta 7,0 8,4 9,1 9,7 12,2 10,0
Rahoitustuotot, milj. e 0,4 1,1 2,7 0,0 0,8 4,6
Kurssierot, milj. e -0,1 -0,9 -1,5 -1,4 -1,7 -5,5
Rahoituskulut, milj. e -1,0 -3,5 -4,6 -1,9 -3,3 -13,3
Voitto ennen veroja, milj. e 30,3 33,9 44,0 41,2 64,7 183,8
  % liikevaihdosta 6,8 7,6 8,4 9,0 11,5 9,2
             
Tuloverot -7,4 -7,9 -9,2 -8,3 -16,0 -41,5
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot  22,9 25,9 34,8 32,9 48,7 142,3
  % liikevaihdosta 5,1 5,8 6,6 7,2 8,7 7,2
Emoyhtiön omistajille 22,9 25,5 35,1 32,6 48,0 141,2
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,4 -0,3 0,3 0,7 1,1
Lopetetut toiminnot            
Katsauskauden tulos, milj. e
lopetetut toiminnot
2,2 11,4 11,7 14,1 1,9 40,1
Emoyhtiön omistajille 2,2 10,9 11,7 13,6 1,3 37,4
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,1
Katsauskauden tulos, milj. e
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä
25,1 36,9 46,5 46,4 50,1 179,8
Emoyhtiön omistajille 25,1 36,4 46,7 46,2 49,3 178,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,5 -0,3 0,2 0,8 1,2
             
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, e 1),    0,18 0,20 0,28 0,26 0,38 1,13
Tulos/ osake, e 1), 
lopetetut toiminnot
0,02 0,09 0,09 0,11 0,02  
0,30
Tulos/ osake, e 1),
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä
0,20 0,29 0,37 0,37 0,39 1,43
             
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot, e 0,18 0,20 0,28 0,26 0,38 1,13
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot, e 0,02 0,09 0,09 0,11 0,02  
0,30
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä, e 0,20 0,29 0,37 0,37 0,40 1,43
             
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot, milj. e 8,8 6,0 6,5 7,9 8,0 28,4
 % liikevaihdosta 2,0 1,4 1,2 1,7 1,4 1,4
Tulouttamaton tilauskanta kauden lopussa, milj. e 3 045,9 2 990,7 3 050,5 3 191,8 3 108,6 3 108,6
Henkilöstö kauden lopussa 6 689 6 505 7 001 6 756 6 691 6 691

 

 


 

2.2 Konsernitase, IFRS

 

 

Milj. e 3/13 3/12 6/12 9/12 12/12
Varat          
           
Pitkäaikaiset varat          
Aineelliset hyödykkeet 107,5 110,9 108,1 109,7 110,6
Liikearvo 346,6 347,5 347,5 346,6 346,6
Muut aineettomat hyödykkeet 58,5 61,1 62,3 62,7 61,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,5 3,2 0,6 0,4 0,6
Muut sijoitukset 3,3 3,9 3,8 3,1 3,4
Muut saamiset 4,8 7,8 6,7 6,4 6,3
Laskennalliset verosaamiset 53,3 64,4 53,7 55,9 49,8
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus 1 956,9 1 774,8 1 769,5 1 858,5 1 901,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 982,5 1 037,3 1 114,3 1 118,2 1 015,5
Rahavarat 130,3 209,3 169,5 150,0 175,7
Varat yhteensä 3 644,3 3 620,2 3 635,8 3 711,4 3 671,6
           
Oma pääoma ja velat          
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
Osakepääoma 149,2 149,2 149,2 149,2 149,2
Muu oma pääoma 794,0 711,1 744,1 808,9 856,7
           
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,0 2,9 2,2 2,5 3,3
           
Oma pääoma yhteensä 944,2 863,3 895,5 960,6 1 009,2
           
Pitkäaikaiset velat          
Laskennalliset verovelat 95,8 75,9 77,5 82,6 89,4
Eläkevelvoitteet 45,2 63,3 59,1 55,5 52,4
Varaukset 49,6 55,1 61,7 52,9 48,5
Korolliset velat 459,7 564,1 549,9 541,7 517,1
Muut velat 37,3 49,8 42,6 40,0 32,6
           
Lyhytaikaiset velat          
Saadut ennakot 597,7 518,7 558,1 593,6 566,6
Ostovelat ja muut velat 860,7 965,7 918,1 892,9 896,1
Varaukset 44,6 63,2 50,7 56,1 54,9
Lyhytaikaiset korolliset velat 509,6 401,1 422,7 435,6 404,9
           
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 644,3 3 620,2 3 635,8 3 711,4 3 671,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Rahavirtalaskelma

 

 

Milj. e 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Liiketoiminnan rahavirrat            
Tilikauden voitto 22,9 25,9 34,8 32,9 48,7 142,3
Suoriteperusteisten erien
peruminen
12,6 23,2 24,0 13,7 24,8 85,7
Käyttöpääoman muutokset            
 Lyhytaikaisten saamisten
 muutos
-2,1 -40,3 -5,8 10,4 42,1 6,4
  Vaihto-omaisuuden muutos -39,6 -46,9 -37,5 -62,3 -51,4 -198,0
 Lyhytaikaisten velkojen
 muutos
18,7 57,1 61,9 14,1 -39,5 93,6
Käyttöpääoman muutos
yhteensä
-23,0 -30,1 18,6 -37,7 -48,8 -98,0
Maksetut korot -10,1 -10,2 -9,3 -4,4 -6,6 -30,4
Muut rahoituserät, netto -1,6 -4,4 -0,6 -1,9 0,3 -6,6
Saadut korot 0,3 0,7 0,6 0,5 1,4 3,2
Maksetut verot -3,9 -13,1 -2,5 -3,4 -5,1 -24,1
Lopetetut toiminnot -1,0 11,0 -15,2 -25,4 79,0 49,3
Liiketoiminnan nettorahavirta -3,6 3,0 50,4 -25,6 93,7 121,5
             
Investointien rahavirrat            
Investoinnit aineellisiin
hyödykkeisiin
-2,4 -3,7 -4,5 -7,3 -6,0 -21,5
Investoinnit aineettomiin
hyödykkeisiin
-1,2 -2,5 -2,3 -0,7 -2,0 -7,5
Osakkuusyritysten myynti       2,9   2,9
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden myynti
1,0 0,0 2,2 0,3  
1,3
3,8
Sijoitusten myynti   0,1       0,1
Lopetetut toiminnot -1,2 -5,8 -3,2 -0,1 0,3 -8,8
Investointien nettorahavirta         -3,9 -11,9 -7,8 -4,9 -6,4 -31,2
             
Operatiivinen kassavirta
investointien jälkeen
-7,5 -9,0 42,6 -30,5  
87,3
90,4
             
Rahoituksen rahavirrat            
Lainasaamisten muutos 2,4 -8,1 -3,7 5,5 -7,6 -13,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos 57,2 28,6 21,9 14,3 -99,6 -34,9
Pitkäaikaisten lainojen nostot   50,0 50,0   50,0 150,0
Lainojen takaisinmaksut -5,3 -55,3 -60,3 -5,6 -0,5 -121,6
Rahoitusleasingvelkojen muutos -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Maksetut osingot -87,9   -88,1     -88,1
Lopetetut toiminnot -3,7 -3,5 -4,0 -3,8 -4,2 -15,5
Rahoituksen nettorahavirta -37,4 11,6 -84,2 10,3 -61,9 -124,2
             
Rahavarojen muutos -44,9 2,6 -41,6 -20,2 25,4 -33,9
Rahavarat katsauskauden alussa 174,6 204,8 209,3 167,6 149,3 204,8
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,6 2,0 0,0 1,9 -0,1 3,8
Rahavarat katsauskauden lopussa 130,3 209,3 167,6 149,3 174,6 174,6

 


 

2.4 Kauden liikevoittoon vaikuttavat poikkeukselliset erät

 

 

Milj. e 1-3/13 1-3/12 4-6/12 7-9/12 10-12/12 1-12/12
Kansainväliset rakentamispalvelut       7,0   7,0
Yhteensä       7,0   7,0

 

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Kansainvälisten rakentamispalvelujen liikevoittoa paransi 7 milj. euron suuruinen, Pietarin ammoniakkiongelmasta aiheutuneen kuluvarauksen purku. YIT teki 10 milj. euron varauksen ongelmasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

 

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors.

 

Lisätietoja antaa:

 

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2635, hanna-maria.heikkinen@yit.fi 

 

 

YIT OYJ

 

Hanna-Maria Heikkinen

Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

HUOMAUTUS

 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.