Julkaistu: 2013-06-17 13:00:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

YIT Oyj:n hallituksen valiokunnat

Helsinki, Finland, 2013-06-17 13:00 CEST --

YIT OYJ               PÖRSSITIEDOTE                          17.6.2013 klo 14.00.

 

YIT OYJ:N HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

 

YIT Oyj:n (”YIT”) tänään 17.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi YIT:n osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman ja päätti YIT:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013.

 

YIT:n hallituksen valiokunnat ja valiokuntien kokoonpanot

 

YIT:n hallitus päätti kokouksessaan 17.6.2013 valiokunnistaan seuraavaa:

 

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Satu Huberin ja jäseniksi Reino Hanhisen ja Erkki Järvisen.

Hallituksen henkilöstövaliokunta jatkaa nykyisellä kokoonpanolla: puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth sekä jäsenet Kim Gran ja Reino Hanhinen.

 

Hallituksen työvaliokunta päätettiin lakkauttaa.

 

Päätökset tulevat voimaan jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä.

 

Muut tiedot

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors.

Lisätietoja antaa:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

 

 

Helsingissä, 17.6.2013

 

YIT OYJ

Hallitus

 

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi

 

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat 
esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien 
lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat
lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia 
riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia 
olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset 
lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla 
merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista 
tulevaisuutta koskevista lausumista.