Julkaistu: 2013-06-06 16:00:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

Velkojat eivät vastusta YIT:n osittaisjakautumista

Helsinki, Finland, 2013-06-06 16:00 CEST -- YIT OYJ               PÖRSSITIEDOTE                                                                                    6.6.2013 KLO 17.00

Velkojat eivät vastusta YIT:n osittaisjakautumista

Liittyen YIT Oyj:n (”YIT”) osittaisjakautumiseen, jossa YIT:n kiinteistötekniset palvelut –liiketoiminta siirretään jakautumisessa syntyvälle Caverion Oyj:lle,  Patentti- ja rekisterihallitus antoi 22.2.2013 YIT:n velkojille kuulutuksen  jakautumiseen liittyvän velkojiensuojamenettelyn toteuttamiseksi. Kukaan YIT:n velkojista ei ole ilmoittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle vastustavansa jakautumista vastustamiselle varattuun määräpäivään 4.6.2013 mennessä, eikä jakautumisen toteuttamiselle siten ole ilmennyt estettä. Jakautumisesta päätetään YIT:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.6.2013 ja jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanon rekisteröintipäivä on 30.6.2013.

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvää Caverion Oyj:tä koskeva esite julkistettiin 5.6.2013, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilta (www.yit.fi).

Lisätietoja antavat:

 

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

Janne Tallqvist, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 512 4913,  janne.tallqvist@yit.fi

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yit.fi

 

YIT OYJ

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.