Julkaistu: 2013-06-05 14:00:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Yhtiötiedote

SIILI SOLUTIONS VAHVISTAA OSAAMISTAAN YRITYSOSTOLLA KASVUSTRATEGIANSA MUKAISESTI

Siili Solutions ostaa Comvise Oy:n

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 5.6.2013 kello 15.00

Siili Solutions Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa oululaisen ohjelmistokehitykseen erikoistuneen Comvise Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Siili vahvistaa sovelluskehityksen resursseja sekä mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamista. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä. Kauppahinta on määritetty liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti ja koostuu toteuttamispäivänä annettavista Siili Solutions Oyj:n uusista osakkeista, käteisvastikkeesta sekä vuoden 2013 liikevoiton perusteella maksettavasta ehdollisesta lisäkauppahinnasta. Kaupassa annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 6,0 % Siili Solutions Oyj:n nykyisestä osakemäärästä ja käteisvastike suoritetaan Siilin kassavaroista.

Yritysosto tulee kasvattamaan Siilin toisen puolivuotiskauden liikevaihtoa, minkä seurauksena yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon ylittävän hieman aiemmin asetetun 20 % vuotuisen kasvutavoitteen. Kannattavuuden osalta näkymä säilyy ennallaan.

"Comvisen osto on jatkoa Siilin strategisten yritysostojemme sarjassa. Tavoitteenamme on vahvistaa Siiliä edelleen Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden luotettuna IT -neuvonantajana ja tietojärjestelmäintegraattorina. Siinä missä vuosi sitten toteuttamamme Fusion - yritysosto teki meistä johtavan modernien verkkopalveluiden kehittäjän, Comvisen osto vahvistaa edelleen kilpailukykyämme ketterässä sovelluskehityksessä sekä mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamistamme. ", kertoo Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Kuula.

Comvise Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli noin 1,7 miljoonaa euroa, liikevoitto noin 0,4 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma noin 1,3 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 18 kokenutta ohjelmisto-alan osaajaa. Comvisen erityisosaamista ovat ohjelmisto- ja ohjelmistokomponenttien kehitys sekä projektin hallinta. Yhtiöllä on vahvaa osaamista tietoliikenteen, teollisuuden, pankki- ja vakuutustoimialojen sekä julkishallinnon hankkeista. Sekä Siilin että Comvisen toimintafilosofiat ovat samankaltaisia ja molemmat toimijat liputtavat ketterän kehityksen ja nopeasti käyttöönotettavien tulosten puolesta. Yhdessä yhtiöt kykenevät palvelemaan asiakkaitaan myös paikallisesti entistä laajemmin.

”Onnistunut tietojärjestelmäkehitys tehdään asiakkaan omien asiantuntijoiden ja käyttäjien kanssa yhdessä ja mieluiten samoissa tiloissa. Tietojärjestelmähankkeisiin liittyvä komponentti- ja sovelluskehitys on sen sijaan mahdollista toteuttaa myös itsenäisessä kehitysympäristössä. Alan suuret toimijat ovat siirtäneet sovelluskehitystä halvemman työvoiman maihin. Me Siilissä olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että hyvin johdettu komponentti- ja sovelluskehitys kyetään tuottamaan kilpailukykyisesti Suomessa. Comvisen ostolla hyödynnämme ruuhka-Suomen ulkopuolelta löytyvän osaamisen ja kustannusedun." jatkaa Seppo Kuula.

 

Siili Solutions Oyj

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.fi

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.fi

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670
 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.fi

 

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on suomalainen ohjelmistojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT -asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.fi