Julkaistu: 2013-06-04 15:40:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT YIT OYJ:N JULKAISEMAN, CAVERION OYJ:TÄ KOSKEVAN REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SEKÄ YIT OYJ:N OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN ARVOPAPERILIITTEEN JA TIIVISTELMÄN

Helsinki, 2013-06-04 15:40 CEST --

YIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE                  4.6.2013 KLO 16.40

 

FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT YIT OYJ:N JULKAISEMAN, CAVERION OYJ:TÄ KOSKEVAN REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SEKÄ YIT OYJ:N OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAN ARVOPAPERILIITTEEN JA TIIVISTELMÄN

 

Finanssivalvonta on tänään 4.6.2013 hyväksynyt YIT Oyj:n (”YIT”) osittaisjakautumisessa syntyvän Caverion Oyj:n (”Caverion”) arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta Finanssivalvonnan hyväksymisestä.

 

Finanssivalvonta on tänään 4.6.2013 hyväksynyt myös arvopaperiliitteen ja tiivistelmän (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin.

 

YIT:n hallituksen allekirjoittama jakautumissuunnitelma on julkaistu 21.2.2013. YIT:n hallitus on ehdottanut osittaisjakautumisen hyväksymistä 17.6.2013 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanon rekisteröintipäivä on 30.6.2013.

 

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen Esite on 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors.

 

YIT on julkistanut 4.6.2013 erillisellä pörssitiedotteella joitakin Esitteen sisältämiä, ennen 4.6.2013 julkistamattomia tietoja. Julkistettu pörssitiedote sisälsi seuraavat Esitteeseen sisältyvät tiedot:

 
  • Caverionin tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle
  • Strategia ja taloudelliset tavoitteet Caverion-konsernille
  • Caverion-konsernin historialliset carve-out taloudelliset tiedot
  • Caverion-konsernin pro forma -taloudelliset tiedot
  • 31.3.2013 päättyneen kolmen kuukauden jakson jälkeiset tapahtumat
  • Caverionin osingot ja osinkopolitiikka
  • Caverionin rahoituspolitiikka

 

Osakkeenomistajia ja sijoittajia kehotetaan 4.6.2013 julkistetun tiedotteen lisäksi tutustumaan koko Esitteeseen.

Helsingissä, 4.6.2013

YIT OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdepäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@yit.fi

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

HUOMAUTUS

 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.