Paskelbta: 2013-05-31 15:30:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB „Vilkyškių pieninė“ 2013 m. trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2013 m. trijų mėnesių pajamos buvo 70,4 mln. LTL (20,4 mln. EUR), arba 2,3% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2012 m. 2013 m. pirmųjų trijų mėnesių konsoliduotas nuostolis – 1,2 mln.LTL (0,35 mln.EUR), per 2012 m. tris mėnesius įmonių grupės konsoliduotas nuostolis sudarė 1,23 mln.LTL (0,36 mln.EUR)

AB Vilkyškių pieninės 2013 m. trijų mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. Taip pat 2013 m. trijų mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti dinaminiu formatu:

2013 m. trijų mėnesių rezultatai

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2013 m. 3 men veiklos rezultatai lt.pdf
2013 m. 3 men. tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf