Avaldatud: 2013-05-31 08:00:03 CEST
PRFoods
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

PRF: Erik Haavamäe valiti AS-i Premia Foods juhatuse liikmeks

Tallinn, Eesti, 2013-05-31 08:00 CEST --  

AS-i Premia Foods nõukogu võttis 29.05.2013. a vastuse otsuse, mille kohaselt valiti Erik Haavamäe AS-i Premia Foods täiendavaks juhatuse liikmeks. Erik Haavamäe volitused AS-i Premia Foods juhatuse liikmena hakkasid kehtima alates otsuse vastuvõtmisest 29.05.2013. a.

Erik Haavamäe on kuulunud AS-i Premia Foods nõukogusse alates asutamisest kuni ta 29.05.2013. a. toimunud AS-i Premia Foods üldkoosoleku otsusega nõukogust tagasi kutsuti. Lisaks nõukogu liikmena tegutsemisele on Erik Haavamäe de facto täitnud AS-i Premia Foods finantsdirektori ülesandeid. Nimetatud ülesannete täitmist jätkab Erik Haavamäe ka juhatuse liikmena.

Informatsioon Erik Haavamäele kuuluvate AS-i Premia Foods aktsiate kohta ning tema kuuluvuse kohta äriühingute juhtorganitesse, samuti tema elulookirjeldus on avalikustatud AS-i Premia Foods vahe- ja majandusaasta aruannetes.

         Lisainfo:
         
         Katre Kõvask
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         katre.kovask@premia.ee
         www.premiafoods.eu