Publicerad: 2013-05-30 08:00:01 CEST
TrustBuddy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Kvartalsrapport första kvartalet 2013

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2013.

TrustBuddy International AB

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG, JANUARI – MARS 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (3,9) Mkr
  • Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till 1,8 (0,7) Mkr
  • Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -1,0 (-1,8) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,4 (-1,8) Mkr
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 1,0 (-0,3) Mkr

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

TrustBuddy AB

Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget  TrustBuddy AB org. nr 556794-5083 från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner  respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser enbart TrustBuddy AB.

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG, JANUARI-MARS 2013

  • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: 3,7 (1,4) Mkr
  • Nettoomsättningen till 18,5 (4,0) Mkr

VOLYM OCH ANTAL

  • Totalt antal lån i första kvartalet: 32 139 st (+28% jämfört med föregående kvartal)
  • Totalt utlånat belopp i första kvartalet: 120,6 Mkr (+28,5% jämfört med föregående kvartal) 

 

Komplett kvartalsrapport för första kvartalet 2013 bifogas som PDF.

For additional information, please contact:
Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)
+47 40 40 47 50

investorcare@trustbuddy.com
http://trustbuddy.com/
http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm.

Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.


Kvartalsrapport_Q1_2013_swe.pdf