Paskelbta: 2013-05-29 08:06:04 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2012–2013 finansinių metų devynių mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2013-05-29 08:06 CEST --

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:
1.     Atsakingų asmenų patvirtinimas;
2.     AB „Linas Agro Group” 2012–2013 finansinių metų konsoliduotasis 
tarpinis veiklos pranešimas už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 d.;
3.     AB „Linas Agro Group“ 2012–2013 finansinių metų konsoliduotos finansinės
ataskaitos (neaudituotos) už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 d.

         Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393
         
         Atstovė ryšiams su investuotojais Agnė Barauskaitė
         Tel. (8~45) 507 346


LNA_9_men_2012-2013_IFRS.pdf
LNA_9_men_2012-2013_Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf
LNA_9_men_2012-2013_Veiklos_pranesimas.pdf