Julkaistu: 2013-05-21 11:31:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

YIT Oyj kutsuu koolle kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojensa haltijat

Helsinki, Finland, 2013-05-21 11:31 CEST -- YIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE                                       21.5.2013 KLO 12.31

YIT OYJ KUTSUU KOOLLE KIINTEÄKORKOISTEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJENSA HALTIJAT

YIT Oyj:n (”YIT”) 26.3.2010 ja 20.6.2011 liikkeeseen laskemien kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen haltijat kutsutaan molempien joukkovelkakirjalainojen yleisten ehtojen kohdan 14 mukaiseen velkojienkokoukseen.

Joukkovelkakirjalainan YIT Corporation EUR 100,000,000 4.823 % Notes due 2015, ISIN FI4000012067 (jäljempänä ”2015 erääntyvä JVK”) velkojienkokous pidetään 31.5.2013 klo 9 alkaen YIT:n tiloissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki.

Joukkovelkakirjalainan YIT Corporation EUR 100,000,000 4.75 % Notes due 2016, ISIN FI4000026653 (jäljempänä ”2016 erääntyvä JVK”) velkojienkokous pidetään 31.5.2013 klo 11 alkaen YIT:n tiloissa osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki.

 

2015 erääntyvä JVK

 

  1. Asialista:

 

a) Joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisesti joukkovelkakirjalainan lainakohtaisissa ehdoissa olevan korkoa koskevan ehdon muuttaminen:

 

YIT:n hallitus esittää päätettäväksi, että velkakirjan haltijalle hyvitetään osittaisjakautumisesta aiheutuvia vaikutuksia siten, että lainan todellinen vuotuinen kokonaiskorko sen jäljellä olevalle juoksuajalle osittaisjakautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien nousee 0,500 prosenttiyksikköä lainan nykyisestä korosta. Täten hallituksen ehdotuksen mukaan joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7.1 mukaisesti lainan lainakohtaisissa ehdoissa olevaa korkoa koskevaa ehtoa muutetaan siten, että maksettavaa kuponkikorkoa korotetaan 0,868 prosenttiyksiköllä 5,691 prosenttiin. Muutos astuu voimaan 21.2.2013 päivätyn jakautumissuunnitelmassa tarkoitetun osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa lähinnä seuraavasta koronmaksupäivästä, arviolta 26.3.2014, lukien. Korotettua korkoa maksetaan siten ensimmäistä kertaa arviolta 26.3.2015. Muutoksen voimaantulon ehtoina on, että (i) YIT:n osittaisjakautuminen toteutetaan olennaisesti mainitun jakautumissuunnitelman mukaisesti, ja että (ii) velkojienkokouksessa hyväksytään sellaisenaan myös jäljempänä esitetty hallituksen ehdotus joukkovelkakirjalainan 19.3.2010 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohdan ”Other terms and conditions” muuttamisesta.

 

b) 2015 erääntyvän JVK:n 19.3.2010 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohta ”Other terms and conditions” ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Effects of YIT’s partial demerger

 

Holders of Notes accept that the rights and obligations of the Issuer pursuant to the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series of Notes shall remain with YIT Corporation in the partial demerger carried out materially in accordance with the demerger plan dated 21 February 2013 and Caverion Corporation, the entity to be formed in said partial demerger, shall not have any secondary liability pursuant to Chapter 17, Section 16, Subsection 6 of the Finnish Companies Act (624/2006, as amended), or otherwise, towards the holders of Notes on the basis of the Issuer’s obligations under the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series of Notes.”

 

Kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää, että kokouksessa on edustettuna vähintään 50 % lainan liikkeeseen lasketusta pääomamäärästä. Päätös ehtojen muuttamisesta edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli kokouksessa on edustettuna vähemmän kuin 50 % pääomamäärästä, YIT voi järjestää jatkokokouksen, jossa noudatetaan joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisia alempia päätösvaltaisuusrajoja.

 

  1. Ilmoittautuminen velkojienkokoukseen

 

Velkakirjan haltijaa pyydetään ilmoittautumaan torstaihin 30.5.2013 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.mirfakhraei@yit.fi tai puhelimitse numeroon 050 439 6740.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen yhteydessä velkakirjan haltijaa pyydetään myös ilmoittamaan omistamiensa velkakirjojen yhteenlasketun nimellisarvon. Kokoukseen ilmoittautumalla velkoja antaa samalla suostumuksensa siihen, että Euroclear Finland Oy voi luovuttaa YIT:lle velkojienkokoukseen osallistumisoikeuden varmentamiseksi tarvittavat velkakirjan haltijaa koskevat seuraavat tiedot: nimi, osoite, Y-tunnus / syntymäaika ja omistettujen velkakirjojen pääomamäärä. Kokoukseen osallistuvien tulee todentaa henkilöllisyytensä ja esittää tilinhoitajayhteisönsä antama tiliote, joka on päivätty enintään 1 pankkipäivää aiemmin (eli 30.5.2013) ja joka osoittaa velkakirjan haltijan arvo-osuustilillä olevien 2015 erääntyvän JVK:n velkakirjojen pääoman määrän. YIT voi hyväksyä myös muun osoituksen velkakirjan haltijan omistamien velkakirjojen määrästä.

 

2016 erääntyvä JVK

 

  1. Asialista:

 

a) Joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisesti joukkovelkakirjalainan lainakohtaisissa ehdoissa olevan korkoa koskevan ehdon muuttaminen:

 

YIT:n hallitus esittää päätettäväksi, että velkakirjan haltijalle hyvitetään osittaisjakautumisesta aiheutuvia vaikutuksia siten, että lainan todellinen vuotuinen kokonaiskorko sen jäljellä olevalle juoksuajalle osittaisjakautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien nousee 0,550 prosenttiyksikköä lainan nykyisestä korosta. Täten hallituksen ehdotuksen mukaan joukkovelkakirjalainan yleisten ehtojen kohdan 7.1 mukaisesti lainan lainakohtaisissa ehdoissa olevaa korkoa koskevaa ehtoa muutetaan siten, että maksettavaa kuponkikorkoa korotetaan 0,817 prosenttiyksiköllä 5,567 prosenttiin. Muutos astuu voimaan 21.2.2013 päivätyn jakautumissuunnitelmassa tarkoitetun osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa lähinnä seuraavasta koronmaksupäivästä, arviolta 20.6.2014, lukien. Korotettua korkoa maksetaan siten ensimmäistä kertaa arviolta 20.6.2015. Muutoksen voimaantulon ehtoina on, että (i) YIT:n osittaisjakautuminen toteutetaan olennaisesti mainitun jakautumissuunnitelman mukaisesti, ja että (ii) velkojienkokouksessa hyväksytään sellaisenaan myös jäljempänä esitetty hallituksen ehdotus joukkovelkakirjalainan 14.6.2011 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohdan ”Other terms and conditions” muuttamisesta.

 

b) 2016 erääntyvän JVK:n 14.6.2011 päivättyjen lainakohtaisten ehtojen kohta ”Other terms and conditions” ehdotetaan kuulumaan seuraavasti

 

Effects of YIT’s partial demerger

 

Holders of Notes accept that the rights and obligations of the Issuer pursuant to the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series of Notes shall remain with YIT Corporation in the partial demerger carried out materially in accordance with the demerger plan dated 21 February 2013 and Caverion Corporation, the entity to be formed in said partial demerger, shall not have any secondary liability pursuant to Chapter 17, Section 16, Subsection 6 of the Finnish Companies Act (624/2006, as amended), or otherwise, towards the holders of Notes on the basis of the Issuer’s obligations under the Base Prospectus, the documents incorporated therein by reference and the Final Terms in respect of this Series of Notes.”

 

Kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää, että kokouksessa on edustettuna vähintään 50 % lainan liikkeeseen lasketusta pääomamäärästä. Päätös ehtojen muuttamisesta edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä. Mikäli kokouksessa on edustettuna vähemmän kuin 50 % pääomamäärästä, YIT voi järjestää jatkokokouksen, jossa noudatetaan joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisia alempia päätösvaltaisuusrajoja.

 

 

  1. Ilmoittautuminen velkojienkokoukseen

 

Velkakirjan haltijaa pyydetään ilmoittautumaan torstaihin 30.5.2013 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.mirfakhraei@yit.fi tai puhelimitse numeroon 050 439 6740.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen yhteydessä velkakirjan haltijaa pyydetään myös ilmoittamaan omistamiensa velkakirjojen yhteenlasketun nimellisarvon.

Kokoukseen ilmoittautumalla velkoja antaa samalla suostumuksensa siihen, että Euroclear Finland Oy voi luovuttaa YIT:lle velkojienkokoukseen osallistumisoikeuden varmentamiseksi tarvittavat velkakirjan haltijaa koskevat seuraavat tiedot: nimi, osoite, Y-tunnus / syntymäaika ja omistettujen velkakirjojen pääomamäärä. Kokoukseen osallistuvien tulee todentaa henkilöllisyytensä ja esittää tilinhoitajayhteisönsä antama tiliote, joka on päivätty enintään 1 pankkipäivää aiemmin (eli 30.5.2013) ja joka osoittaa velkakirjan haltijan arvo-osuustilillä olevien 2016 erääntyvän JVK:n velkakirjojen pääoman määrän. YIT voi hyväksyä myös muun osoituksen velkakirjan haltijan omistamien velkakirjojen määrästä.


Helsingissä, 21.5.2013


YIT Oyj:n hallitus


Lisätietoja:


Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

 

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

 

Janne Tallqvist, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 512 4913,  janne.tallqvist@yit.fi

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fiHUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.