Julkaistu: 2013-05-21 11:30:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

YIT Oyj käynnistää vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen yhtiön liikkeeseen laskemista vaihtuvakorkoisista joukkovelkakirjalainoista

Helsinki, Finland, 2013-05-21 11:30 CEST --

YIT OYJ KÄYNNISTÄÄ VAPAAEHTOISEN TAKAISINOSTOTARJOUKSEN YHTIÖN LIIKKEESEEN LASKEMISTA VAIHTUVAKORKOISISTA JOUKKOVELKAKIRJALAINOISTA

YIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.5.2013 klo 12.30.

YIT Oyj:n (”YIT”) hallitus on 21.5.2013 tehnyt päätöksen, jonka mukaan YIT tarjoutuu ostamaan takaisin liikkeeseen laskemansa 50 miljoonan euron vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan YIT Corporation EUR 50,000,000 Floating Rate Notes due August 2014, ISIN-koodi FI4000037874 (jäljempänä ”Elokuussa 2014 erääntyvä JVK”) ja YIT Oyj:n 50 miljoonan euron vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan 1/2007, ISIN-koodi FI0003024216 (jäljempänä ”Maaliskuussa 2014 erääntyvä JVK”). YIT:n tarjous ei perustu arvopaperimarkkinalakiin.

Elokuussa 2014 erääntyvän JVK:n ja Maaliskuussa 2014 erääntyvän JVK:n lisäksi YIT tarjoutuu ostamaan takaisin Ruotsissa liikkeeseen laskemansa nykyiseltä pääomamäärältä 25 010 000 euron vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan Floating Rate Bonds due September 2016, ISIN-koodi SE0001826686 (jäljempänä ”Syyskuussa 2016 erääntyvä JVK”). Takaisinostotarjouksessa Syyskuussa 2016 erääntyvälle JVK:lle tarjottu hinta on euromääräinen käteissumma, joka vastaa 100,1 prosenttia kunkin velkakirjan pääomasta (eli 500 200,70 euroa kustakin Syyskuussa 2016 erääntyvän JVK:n velkakirjasta). Jäljempänä esitetyt Elokuussa 2014 erääntyvän JVK:n ja Maaliskuussa 2014 erääntyvän JVK:n takaisinostotarjouksen yksityiskohdat eivät sovellu Syyskuussa 2016 erääntyvään JVK:n takaisinostotarjoukseen, jota koskee erillinen tarjousasiakirja, jota ei ole liitetty tähän tiedotteeseen.

YIT:n tarjous ostaa joukkovelkakirjalainat ennenaikaisesti takaisin liittyy YIT:n hallituksen 21.2.2013 hyväksymään, arviolta 30.6.2013 täytäntöönpantavaan osittaisjakautumiseen. Joukkovelkakirjalainojen takaisinoston tarkoituksena on tarjota velkakirjojen haltijoille mahdollisuus myydä osuutensa lainasta ennen YIT:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa.

Elokuussa 2014 erääntyvä JVK on noteerattu Helsingin pörssissä kaupankäyntitunnuksella YITZVAIH14. Elokuussa 2014 erääntyvä JVK laskettiin liikkeeseen 17.2.2012. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukainen eräpäivä on 18.8.2014. Maaliskuussa 2014 erääntyvä JVK laskettiin liikkeeseen 26.3.2007. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukainen eräpäivä on 26.3.2014. Maaliskuussa 2014 erääntyvä JVK on listaamaton.

Takaisinostotarjouksen tarjousaika alkaa 22.5.2013 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 29.5.2013 klo 16.00 Suomen aikaa. YIT pidättää oikeuden avata tarjousaika uudelleen tarjousasiakirjassa esitettyjen tarjouksen ehtojen mukaisesti.

Takaisinostotarjouksessa tarjottu hinta on euromääräinen käteissumma, joka vastaa 100,1 prosenttia kunkin velkakirjan pääomasta (eli 100,100 euroa kustakin Elokuussa 2014 erääntyvän JVK:n velkakirjasta ja 50,050 euroa kustakin Maaliskuussa 2014 erääntyvän JVK:n velkakirjasta) lisättynä velkakirjalle tarjousasiakirjan mukaiseen selvityspäivään 24.6.2013 saakka (selvityspäivä poislukien) kertyneellä ja maksamattomalla lainaehtojen mukaisella korolla.

Elokuussa 2014 erääntyvän JVK:n osalta tarjoushinta on noin 0,38 prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakirjojen prosentteina nimellisarvosta määritelty keskihinta ajalla 5.2.2013-20.5.2013 YIT:n osittaisjakautumisen valmistelujen käynnistymisen julkistamisen jälkeen ja noin 0,04 prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakirjojen prosentteina nimellisarvosta määritelty keskihinta ajalla 4.1.2013–4.2.2013 ennen YIT:n osittaisjakautumisen valmistelujen käynnistymisen julkistamista. Maaliskuussa 2014 erääntyvän JVK:n osalta tarjoushinta on noin 1,31 prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakirjojen prosentteina nimellisarvosta määritelty keskihinta ajalla 5.2.2013-20.5.2013 YIT:n osittaisjakautumisen valmistelujen käynnistymisen julkistamisen jälkeen ja noin 1,50 prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakirjojen prosentteina nimellisarvosta määritelty keskihinta ajalla 4.1.2013–4.2.2013 ennen YIT:n osittaisjakautumisen valmistelujen käynnistymisen julkistamista. Kaikki edellä mainitut keskihinnat on saatu käyttäen Bloombergiltä Professional services -ohjelmistoa.

YIT:n tarjous ostaa takaisin takaisinostotarjouksessa tarkoitetut joukkovelkakirjalainat on ehdollinen sille, että velkakirjan haltija hyväksyy takaisinostotarjouksen kaikkien hallussaan pitämiensä tarjouksen kohteena olevien velkakirjojen osalta. YIT pidättää oikeuden toteuttaa takaisinostotarjous, vaikka tarjoukselle asetetut ehdot eivät täyttyisi.

Takaisinostotarjouksen täydelliset ehdot sisältävä tarjousasiakirja on saatavilla 21.5.2013 lähtien Danske Bank Oyj:n ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) toimitiloissa osoitteissa Hiililaiturinkuja 2, 00180 Helsinki ja Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki sekä YIT:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.yitgroup.com. Tarjousasiakirja on saatavilla ainoastaan englanninkielisenä. 

Useimmat tilinhoitajat lähettävät takaisinostotarjousta koskevan ilmoituksen sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksyntälomakkeen niille asiakkailleen, jotka ovat rekisteröityneet tarjousajan alkamispäivänä velkakirjan haltijoiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Sellaisia tarjoukseen osallistumiseen halukkaita velkakirjojen haltijoita, jotka eivät saa tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan menettelyohjeita ja hyväksymislomaketta, kehotetaan ottamaan yhteyttä Danske Bank Oyj:een joko puhelimitse numeroon +358 (0)10 546 2041 tai sähköpostitse osoitteeseen juha.mustonen@danskebank.com.

Hallintarekisteröidyn velkakirjan haltijaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tarjouksen hyväksymistä varten.

Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä tarjousajan päättymisen jälkeen, eli arviolta 30.5.2013. Tuloksen julkistamisen yhteydessä vahvistetaan niiden velkakirjojen prosentuaalinen osuus kaikista velkakirjoista, joiden haltijat ovat hyväksyneet takaisinostotarjouksen. Sellaiset velkakirjat, joiden haltijat eivät hyväksy takaisinostotarjousta, jäävät YIT:n osittaisjakautumisen jälkeen YIT:n vastattavaksi.

Takaisinostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot sisältävä tarjousasiakirja on liitetty tähän tiedotteeseen liitteenä 1.

Takaisinostotarjouksen järjestäjänä toimivat Danske Bank Oyj ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ). YIT:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Helsinki, 21.5.2013

 

YIT OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

Janne Tallqvist, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 512 4913,  janne.tallqvist@yit.fi

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi

 

LIITTEET
21.5.2013 päivätty tarjousasiakirja 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

 


Invitation to Tender_FIN.pdf