Publicerad: 2013-05-13 09:15:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy förutspår stark tillväxt.

Stockholm, 2013-05-13 09:15 CEST -- TrustBuddy kommer att utfärda Q1 den 30: maj 2013, och innan rapporten släpps följande guiding;
Trustbuddy har som mål att nå en utlåningsomsättning på 650 miljoner SEK; mer än en fördubbling jämfört med 2012 då utlåningen var 260 miljoner.
Intäkterna väntas öka från 38 miljoner 2012 till ca 90 miljoner med ett positivt resultat (EBITDA) på 22 miljoner.

 

For additional information, please contact:

Jens Glasø, CEO, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission AB is TrustBuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.