Julkaistu: 2013-05-10 14:40:00 CEST
Revenio Group Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
Revenio Group Oyj  Pörssitiedote 10.5.2013 kello 15.40

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Revenio Group Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti Joensuun
Kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on
noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n uusi
osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 5,02 %. Joensuun Kauppa ja
Kone Oy omistaa 389 626 kpl Revenio Group Oyj:n osaketta.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 7 768 909
kappaletta.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti:
Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.


[HUG#1700940]