Publicerad: 2013-05-03 09:00:00 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy: Avstämningsdag för utdelning fastställd

Stockholm, 2013-05-03 09:00 CEST -- Aktieägarna i TrustBuddy International AB (publ) ("TrustBuddy" eller "Bolaget") fattade beslut om utdelning om 0,9 öre per aktie i Bolaget vid årsstämman den 17 april 2013. Samtidigt bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Endast den som är införd i aktieboken på avstämningsdagen har rätt att erhålla utdelning.

Styrelsen har fastställt tisdagen den 14 maj 2013 som avstämningsdag för den beslutade utdelningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)

+47 40 40 47 50, investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.