Avaldatud: 2013-05-02 11:06:25 CEST
Baltika
Börsiteade

Aprilli müük

Baltika aprilli konsolideeritud müügitulu ulatus 4 668 tuhande euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11%.

Baltika aprilli konsolideeritud jaemüük ulatus 4 333 tuhande euroni, mis on 11% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Müük aprillis

Tuhat eurot 2013 2012 Muutus
Jaemüük 4 333 3 895 11%
Hulgi- ja e-poe müük 332 242 37%
Muu 3 71 -96%
Kokku 4 668 4 208 11%

Kolme Balti riigi jaekäive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17%, sealhulgas Eestis 19%, Lätis 19% ja Leedus 13%. Ukrainas suurenes müük 6% ning Venemaal vähenes 6%. Kohalikus valuutas jäi müük Venemaal eelmise aasta tasemele.

Hulgi- ja e-poe müük kasvas eelmise aasta aprilliga võrreldes 37%.

Baltikal oli aprilli lõpu seisuga 117 kauplust müügipinnaga 23 047 m², kuu keskmine müügipind suurenes 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

4 kuu kokkuvõttes ulatusid müügitulud 17 854 tuhande euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 6%, sealhulgas jaemüük oli kokku 16 622 tuhat eurot (+8%) ja hulgi- ja e-poe müük 1 206 tuhat eurot (+11%).

Maigi Pärnik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com