Paskelbta: 2013-04-29 08:47:45 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Metinė informacija

AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių ataskaitų rinkiniai už 2012 m.

AB „Vilkyškių pieninė“ pateikia eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus finansinių ataskaitų rinkinius už 2012 m.

 

 

 

         Vilija Milaševičiutė
         Finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


Patvirtinimas LT.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus, pasibaigusius 2012 m. gruodzio 31 d..pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus, pasibaigusius 2012 m. gruodzio 31 d..pdf