Publicerad: 2013-04-26 14:42:27 CEST
ALM Equity AB
Pressmeddelande

ALM Equity: Genomförandet av fondemission i ALM Equity AB (publ)

Stockholm, 2013-04-26 14:42 CEST --  

 

  • Extra bolagsstämman den 3 april 2013 beslöt göra en fondemission varvid bolaget ger ut 50.773 nya preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 507.730 kronor (se kommuniké publicerad den 3 april 2013)e.

 

  • Fondaktierna fördelas till stamaktieägarna varvid tvåhundra (200) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (tillhörande de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 200) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.
     

Tidplan

  • 29 april     Sista dag för handel i stamaktien inklusive fondaktierätt.
  • 30 april     Första dag för handel i stamaktien exklusive fondaktierätt.
  • 3 maj        Avstämningsdag för fondemissionen.
     

För mer information kontakta:

Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

OM ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.almequity.se