Publicerad: 2013-04-17 14:02:14 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy expanderar genom lokal närvaro i Estland

TrustBuddy meddelar officiellt att bolaget etablerar verksamhet i Estland. Etableringen sker enligt motsvarande premisser som i Polen vilket meddelades i mitten av mars månad. Avtal är tecknade med lokala partners och indrivnings- och inkassoverksamhet är på plats samt även den viktiga scoreingmodellen för kreditvärdighet och ID-verifiering.

Lanseringen i Estland sker på samma sätt som vid tidigare lyckade lanseringar av TrustBuddys erbjudande i andra länder. Denna innebär en försiktig inledande lanseringsperiod med organisk tillväxt och begränsad marknadsföring följt av en uppskalning av verksamheten i linje med marknadens behov. Lanseringen påbörjas inom de närmaste veckorna samt beräknad start av ordinarie marknadsföring sker under Q2/3.  

Estland har en stor marknadspotential och TrustBuddy´s erbjudande möter enligt bolagets undersökningar stort intresse från slutkonsumenterna. De genomsnittliga kreditförlusterna och andra nyckelindikatorer på den Estländska marknaden är i linje med TrustBuddy´s övriga framgångsrika marknader.

TrustBuddy förväntar att verksamheten i Estland kommer att vara lönsam inom det första verksamhetsåret.  

En marknadsuppdatering av TrustBuddys lokala verksamhet i Estland kommer att släppas separat.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Glasø, VD, TrustBuddy International AB (publ)
Tel: +47 40 40 47 50,

investorcare@trustbuddy.com

http://trustbuddy.com/

http://trustbuddyinternational.com/ 

 

About TrustBuddy International AB (publ)

TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm. Mangold Fondkommission is TrustBuddy International AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46 8-503 015 50.


Pressmeddelande_2013-04-17.pdf