Avaldatud: 2013-04-12 08:00:01 CEST
PRFoods
Majandusaasta aruanne

PRF: 2012.aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Tallinn, Eesti, 2013-04-12 08:00 CEST --  

Premia Foodsi 2012.a. auditeeritud konsolideeritud käive oli 86,4 miljonit eurot. Aastaga vähenes käive 1,9 miljoni euro ehk 2,1% võrra. Ekspordi osakaal käibest oli 70%.

2012.a. brutokasum oli 23,7 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,4% ehk 0,8 miljoni euro võrra.

2012.aastal on paranenud brutokasumi rentaablus. Aasta keskmiseks brutorentaabluseks kujunes 27,4%, mis on 1,4 protsendipunkti võrra rohkem kui 2011.aastal. Nii brutorentaabluse kui brutokasumi kasv oli tingitud jäätise- ja külmkaubasegmentide kasvanud kasumlikkusest.

2012.a. EBITDA äritegevusest oli 5,1 miljonit eurot, 2011.aastal oli vastav näitaja 5,7 miljonit eurot. Kahanemise peamiseks põhjustajaks kala- ja kalatoodete segment. 

Kalavarude ümberhindluse mõju 2012.aasta kasumile oli -1,4 miljonit eurot, 2011.aastal oli mõju -0,5 miljon eurot. Kalavarude ümberhindlus ei mõjuta ettevõtte igapäevast äritegevust.

2012. aasta kokkuvõttes teenis Premia 0,1 miljonit eurot puhaskasumit. Tulemus paranes võrreldes 2011.aastaga 0,6 miljoni euro võrra. 

Premia Foodsi juhatus on esitanud nõukogule heakskiitmiseks ettepaneku jätkata välja kuulutatud dividendipoliitikat ning jagada 2012. aasta eest dividendideks 387 tuhat eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Nõukogu heakskiitva otsuse korral tehakse vastavasisuline ettepanek ka korralisele üldkoosolekule. Sellega jätkab ettevõte 2011. aasta kevadel välja kuulutatud dividendipoliitika elluviimist. 

         Lisainfo:
         
         Kuldar Leis
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         kuldar.leis@premia.ee
         www.premiafoods.eu


Premia Foods konsolideeritud aastaaruanne 2012.pdf